Меню

Рубрика: Трудови отношения

Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 5

При осъществяване на дейност на територията на страната, с предимство се ползва документът, създаден на български език
авторски материал
Автор / източник: Емилия Маркова
стр. 11

Право на обезщетение за безработица, ако съкращението е по време на срока за изпитване
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 15

Въпроси и отговори от практиката на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 18


Рубрика: Служебни правоотнишения

Вътрешна мобилност на държавните служители
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 29


Рубрика: Защита на личните данни

Поддържане на регистър на дейностите по обработване на лични данни
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети, д-р
стр. 37

Статус и функции на длъжностните лица по защита на данните
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 49


Рубрика: Човешки ресурси

„За“ и „против“ разбирателството и спокойствието на работното място
авторски материал
Автор / източник: Вяра Гюрова
стр. 58


Рубрика: Безопастност и здраве при работа

Промените в Наредба № РД 07-8 от 2015 г. за регистрирането и отчитането на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 КТ пред Инспекцията по труда
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 67


Рубрика: Социално осигуряване

Новата Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „ГВРС“ и за обмен на информация
авторски материал
Автор / източник: Красимира Атанасова
стр. 72

Определяне на приложимото законодателство, съгласно европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност
авторски материал
Автор / източник: Катя Кашъмова
стр. 75


Рубрика: Здравно осигуряване

Относно задължението за осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 80


Социална фактология
стр. 83

"Важно е да знаете"
стр. 86