Меню

Рубрика: Трудови отношения

Преглед на промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова, Славка Радева, Ненко Салчев
стр. 5

Допълнително трудово възнаграждение за резултати от труда
авторски материал
Автор / източник: Емилия Маркова
стр. 22

Работодателят е длъжен да връчи длъжностна характеристика на работника или служителя при сключване на трудовия договор
авторски материал
Автор / източник: Тодор Томов
стр. 25

Може ли работодателят едностранно да прекъсне платен годишен отпуск на свой служител
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 31

Въпроси и отговори от практиката на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 34


Рубрика: Служебни правоотнишения

Мобилност на държавните служители
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 41

Право на отпуск за обучение на държавен служител
авторски материал
Автор / източник: Емилия Александрова
стр. 53


Рубрика: Защита на личните данни

Срокове за съхранение и унищожаване на документи с трудовоправно, осигурително и данъчно значение
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 55


Рубрика: Безопастност и здраве при работа

С последните промени в Наредба № 3 от 23.02.2010 г. окончателно отпадна необходимостта от подаване на уведомление в инспекцията по труда при липса на промени в декларираните обстоятелства
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 63


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Нови спогодби за регулиране на трудовата миграция и търсенето на работна сила у нас
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 67


Рубрика: Социално осигуряване

Осигуряване на работник или служител, назначен на трудов договор по чл. 114 КТ
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 72

Кога се правят удръжки от пенсията
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 74


Рубрика: Здравно осигуряване

Внасяне на здравноосигурителни вноски и подаване на данни с Декларация образец № 1 за периоди на отпуск за бременност и раждане
авторски материал
Автор / източник: Катя Кашъмова
стр. 76


Социална фактология
стр. 79

"Важно е да знаете"
стр. 82