Меню

Рубрика: Трудови отношения

За понятието "трудово право на Европейския съюз"
авторски материал
Автор / източник: Красимира Средкова, проф.
стр. 5
 

Права на председателя на Общинския съвет
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 13
 

Определяне размера на обезщетението за отглеждане на малко дете при завръщане на работа преди края на срока на отпуска по чл. 164 КТ
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 15
 

Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие
авторски материал
Автор / източник: Тодор Томов
стр. 17
 

Рубрика: Държавна служба

Ново законодателство - Новата Наредба № 2 за длъжностните характеристики на държавните служители е задължителна за цялата администрация
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 19
 

По още някои въпроси на Наредбата за длъжностните характеристики на държавните служители
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 25
 

Писмо № 29-И-32 от 11.12.2007 г. на МДААР
Относно прекратяване на служебното правоотношение на основание чл. 106, ал. 1, т. 5 от Закона за държавния служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 27
 

Писмо № 29-И-36 от 14.12.2007 г. на МДААР
Относно правото на обезщетение при пенсиониране на държавен служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 29
 

Писмо № 19-00-601 от 14.12.2007 г. на МДААР
Относно прилагане на Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 30
 

Рубрика: Заплащане на труда

Ново законодателство - Промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 31
 

Как се заплаща работата на официален празник и извънредният труд
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 33
 

Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Информиране и консултиране на работещите по въпросите на здравословните и безопасни условия на труд
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 36
 

Рубрика: Пазар на труда

Свободно движение на хора - Общностна политика спрямо съседните на Европейския съюз страни
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 41
 

Рубрика: Социално осигуряване

Социалното осигуряване през 2008 година
авторски материал
Автор / източник: Йордан Христосков
стр. 45
 

Възможност за внасяне на осигурителни вноски, с оглед придобиване право на пенсия, имат лицата, навършили общата възраст за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО
авторски материал
Автор / източник: Ваня Никова
стр. 49
 

Отпускане и изплащане на наследствени пенсии, съгласно правилата за координация на схемите за социална сигурност - Регламент № 1408/71 - роля и значение
авторски материал
Автор / източник: Евгения Табакова
стр. 51
 

Писмо № 94В-1774-1 от 11.12.2007 г. на НОИ
Моля да ми издадете удостоверение за осигурителен стаж за периодите от 15.09.1965 до 15.06.1966 г., от 10.07.1966 до 30.12.1966 г. и от 01.03.1967 до 30.05.1967 г., през време на които съм работила като “чирак дамско шивачество”, както е написано в трудовата ми книжка. Документът трябваше да ми се издаде от общината, но оттам ми казаха, че архивите им липсват.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 57
 

Писмо № 94Я-188-1 от 11.12.2007 г. на НОИ
През 1999 г. ми отпуснаха пенсия за прослужено време и старост още по отменения закон. След пенсионирането си имам допълнителен стаж и поисках пенсията ми да се преизчисли, като се има предвид новият средномесечен осигурителен доход за страната към датата на молбата, както е разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Но от териториалното поделение на Националния осигурителен институт не само че не взеха този доход предвид, ами и преизчислиха пенсията ми само с новия индивидуален коефициент. Считам, че това е направено от непознаване или неправилно тълкуване на законовите разпоредби.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 58
 

Рубрика: Здравно осигуряване

Определяне на здравноосигурителните вноски на работниците и служителите през 2008 година
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 60
 

От 1 януари 2008 г. се прилага нов размер на потребителската такса
авторски материал
Автор / източник: Петя Сотирова
стр. 65
 

Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 1/2008
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 67
 

От 1 януари 2008 Г. влизат в сила промени в Националната класификация на професиите и длъжностите
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова
стр. 88

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...