Меню

Рубрика: Трудови отношения

Новата Наредба за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 5

Трудов договор за краткотрайна сезонна работа в селското стопанство
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 12

Правен лабиринт - Наказания при нарушаване на трудовата дисциплина
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 18

Въпроси и отговори от практиката на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 23


Рубрика: Служебни правоотнишения

Непрекъсваемост на държавната служба
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 36


Рубрика: Защита на личните данни

Съгласието на работниците и служителите за целите на обработването на личните им данни
авторски материал
Автор / източник: Десислава Кръстева
стр. 47

За размерите на глобите и имуществените санкции за нарушения на правния режим за защита на личните данни
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 59


Рубрика: Безопастност и здраве при работа

От началото на юни тази година ИА „Главна инспекция по труда“ стартира издаването по електронен път на удостоверения по Закона за обществените поръчки
административна практика
Автор / източник: ИА "ГИТ"
стр. 65


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Още за промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
авторски материал
Автор / източник: Атанаска Тодорова
стр. 67


Рубрика: Социално осигуряване

Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, обнародвани на 12 юни 2018 година
авторски материал
Автор / източник: Елка Атанасова
стр. 70

Социално и здравно осигуряване на земеделските стопани и тютюнопроизводителите
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 76


Социална фактология
стр. 91

"Важно е да знаете"
стр. 94

Скаутски командир
стр. 95

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...