Меню

Рубрика: Трудови отношения

Новата Наредба за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 5

Трудов договор за краткотрайна сезонна работа в селското стопанство
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 12

Правен лабиринт - Наказания при нарушаване на трудовата дисциплина
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 18

Въпроси и отговори от практиката на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 23


Рубрика: Служебни правоотнишения

Непрекъсваемост на държавната служба
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 36


Рубрика: Защита на личните данни

Съгласието на работниците и служителите за целите на обработването на личните им данни
авторски материал
Автор / източник: Десислава Кръстева
стр. 47

За размерите на глобите и имуществените санкции за нарушения на правния режим за защита на личните данни
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 59


Рубрика: Безопастност и здраве при работа

От началото на юни тази година ИА „Главна инспекция по труда“ стартира издаването по електронен път на удостоверения по Закона за обществените поръчки
административна практика
Автор / източник: ИА "ГИТ"
стр. 65


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Още за промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
авторски материал
Автор / източник: Атанаска Тодорова
стр. 67


Рубрика: Социално осигуряване

Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, обнародвани на 12 юни 2018 година
авторски материал
Автор / източник: Елка Атанасова
стр. 70

Социално и здравно осигуряване на земеделските стопани и тютюнопроизводителите
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 76


Социална фактология
стр. 91

"Важно е да знаете"
стр. 94

Скаутски командир
стр. 95

Акценти

Книга-годишник Социално осигуряване – 2022

Една новина, която ще зарадва всички наши читатели, колеги и приятели:

Прочети още...

Светли Християнски празници!

На всички колеги и приятели
на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“

Прочети още...

Нека да мислим зелено!

ИК „Труд и право“ подкрепя и се присъединява към световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда.

Прочети още...

Новото данъчно законодателство през 2022 година

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

Прочети още...

Трудови отношения – 2022

Излезе от печат първото ни издание за тази година – книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“.

Прочети още...