Меню

Рубрика: Трудови отношения

Новите правила в Кодекса на труда за ползване на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, в сила от 1 юли 2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 5

Промени в Закона за обществените поръчки, които обуславят отстраняването на работодателя от обществена поръчка, когато са извършени нарушения на трудовото законодателство
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 11

Правото на обезщетение при неизползван платен годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 21

Въпроси и отговори от практиката на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 25


Рубрика: Служебни правоотнишения

Уредбата за декларациите на служителите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева, доц. д-р
стр. 38


Рубрика: Защита на личните данни

От 25 май 2018 година започва да се прилага Общият регламент за защита на личните данни
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 44

Задължения на обработващите лични данни съгласно изискванията на GDPR
авторски материал
Автор / източник: Десислава Кръстева
стр. 52


Рубрика: Заплащане и правоотношения

Удръжки от трудовото възнаграждение на работника или служителя
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 59


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Преглед на промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, в сила от 23 май 2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Атанаска Тодорова
стр. 65


Рубрика: Социално осигуряване

Новите правила в Кодекса за социално осигуряване, свързани с правото на обезщетения на осиновителите на деца до 5-годишна възраст
авторски материал
Автор / източник: Нели Вангелова
стр. 73

Промени в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите и от самоосигуряващите се лица
авторски материал
Автор / източник: Зорница Димитрова
стр. 81


Рубрика: Здравно осигуряване

Задължително здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице - пенсионер, собственик на ЕТ или ЕООД
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 87


 

Социална фактология
стр. 91

Важно е да знаете
стр. 94

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...