Меню

Рубрика: Трудови отношения

Дежурство и време на разположение
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 5

Дисциплинарни нарушения и наказания според Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 12

Работникът или служителят не е длъжен да последва предприятието или негово поделение, когато то се премества в друго населено място или местност
авторски материал
Автор / източник: Тодор Томов
стр. 29

Възможно ли е сключването на трудов договор с управител на дружество с ограничена отговорност
авторски материал
Автор / източник: Мартин Захариев, Зоя Тодорова
стр. 33

Въпроси и отговори от практиката на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 43


Рубрика: Служебни правоотнишения

Професионален опит, който се изисква за заемане на длъжност в държавната адинистрация
авторски материал
Автор / източник: Емилия Александрова
стр. 51


Рубрика: Защита на личните данни

Kакви лични данни се обработват по време на действието и при прекратяването на трудовия договор
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 55


Рубрика: Заплащане и правоотношения

Имам ли право на увеличение на заплатата за работа по време на празници
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 62


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Pед, начин и периодичност на извършване на оценка на риска
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 65


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Достъп до пазара на труда в Република България на чужденци - граждани на трети държави
авторски материал
Автор / източник: Атанаска Тодорова
стр. 72


Рубрика: Социално осигуряване

Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, в сила от 9 март 2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Елка Атанасова
стр. 79

Hови моменти в процедурите за промяна на участието и за прехвърляне на средства от партидата на един в друг пенсионен фонд от същия вид
авторски материал
Автор / източник: Любомира Язаджиева
стр. 82


Рубрика: Здравно осигуряване

Hовите Национални рамкови договори за 2018 година - консенсусна основа за по-добър достъп и качество на медицинската и на денталната помощ
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев, д.м.
стр. 88


Социална фактология
стр. 95

Важно е да знаете
стр. 98

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...