Меню

Рубрика: Трудови отношения

Kак ще работим по празниците и заплащане на труда, положен в празничен и почивен ден
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 5

Митове и факти в трудовото право - За инспекцията по труда
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 13


Рубрика: Държавна служба

Oтносно правото на платен годишен отпуск на държавен служител с намалена работоспособност
авторски материал
Автор / източник: Емилия Александрова
стр. 18


Рубрика: Човешки ресурси

Kак да постигаме успешно целите си през новата година
авторски материал
Автор / източник: Ирена Жотева
стр. 21


Рубрика: Заплащане и обещетения

Подготвя се ратификацията на Конвенция № 131 на МОТ за минималната работна заплата
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф. д.ю.н.
стр. 26


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Задължително застраховане за риска „трудова злополука“ и коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Калина Петкова
стр. 34

Заповед № РД 01-883 от 03.11.2017 г. на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 38


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Hовости в законодателството в сферата на пазара на труда
авторски материал
Автор / източник: Атанаска Тодорова
стр. 41


Рубрика: Социално осигуряване

Oсигуряване на лицата, работещи при сумирано изчисляване на работното време
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 51

Правила за изплащане на „коледна добавка“ към пенсиите за декември 2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Елка Атанасова
стр. 67


Рубрика: Здравно осигуряване

Зачитане на здравноосигурителни права и ред за проверка на здравноосигурителния статус
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 70

Професионални празници през януари
стр. 74

Указател на публикациите в дайджест "Труд и право" през 2017 година
стр. 75

Важно е да знаете
стр. 95