Меню

Рубрика: Трудови отношения

Процесуалните срокове по ГПК и официалните празници, или „празник“ ли е денят на народните будители
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 5

Могат ли контролните органи на инспекцията по труда да дават задължителни предписания на работодателя за неизплатено трудово възнаграждение на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф. д.ю.н.
стр. 9

Нарушения на трудовата дисциплина
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 14

Митове и факти в трудовото право - За трудовия стаж
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 20

Кодексът на труда предвижда различни обезщетения, на които имат право работниците
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 27

Отказ на работодателя да изплати обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 30

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 77/2017
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 33

 

Рубрика: Дължавна служба

Между длъжността "директор" на детска градина и публичната длъжност "общински съветник" има съвместимост
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 40

 

Рубрика: Човешки ресурси

Един по-различен подход за привличане на таланти
авторски материал
Автор / източник: Мария Иванова
стр. 43

 

Рубрика: Бизнес етикет и протокол

Бизнес етика и протокол - Подаръците – как да ги поднасяме и адресираме, и как да ги приемаме
авторски материал
Автор / източник: Кристина Крънчева
стр. 54

 

Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Ще отпадне ли необходимостта от подаване на уведомление по реда на чл. 15 ЗЗБУТ, когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 62

 

Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Преглед на последните промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 71

 

Рубрика: Социално осигуряване

Oсновни параметри на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Красимира Атанасова
стр. 77

Eлектронни услуги, предоставяни от Националния осигурителен институт във връзка със задължителното пенсионно осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Елка Атанасова
стр. 82

Определени са нови размери на удръжките по наложени запори от пенсии
авторски материал
Автор / източник: НОИ
стр. 90


Професионални празници през септември
стр. 91

Социална фактология
стр. 92

Важно е да знаете
стр. 95

Къде да застанат русалките
стр. 96