Меню

Рубрика: Трудови отношения

Може ли безсрочният трудов договор да се промени в срочен без съгласието на работника или служителя
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 5
 

Едностранно предоставяне от работодателя на платения годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 7

 

Прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 6 от Кодекса на Труда
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 11
 

Рубрика: Държавна служба

Атестиране и оценяване на служителите в държавната администрация
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 14
 

Заместник-кметът на общината или района се назначава по безсрочен трудов договор
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 22
 

Писмо № 04-10-86 от 9.10.2007 г. МДААР
Относно допълнителни разяснения по повод прилагането на чл. 35, ал. 3 от Закона за държавния служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 25
 

Писмо № 29-Г-19 от 11.10.2007 г. на МДААР
Относно провеждането на конкурс за държавен служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 27
 

Писмо № 04-15-285 от 30.10.2007 г. на МДААР
Относно прилагането на някои разпоредби от Закона за държавния служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 29
 

Рубрика: Управление на човешките ресурси

Мениджмънт на човешките ресурси и конкурентоспособност на малките и средните предприятия
авторски материал
Автор / източник: Тони Михова
стр. 30
 

Рубрика: Заплащане на труда

Сходни длъжности, работи и професии по Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
авторски материал
Автор / източник: Цвета Попова
стр. 37
 

Допълнително възнаграждение за стаж и опит не се начислява за периоди на ползван платен отпуск и поради временна неработоспособност
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 41
 

Средната брутна работна заплата на заетите в системата на образованието ще бъде увеличена от 1 ноември
Маркер
стр. 42
 

Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Някои по-важни дати в историческото развитие на Инспекцията по труда в България
стр. 44

Личните предпазни средства не могат да се заменят с пари
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 46
 

Рубрика: Пазар на труда

Какво представлява EURES-мрежата
авторски материал
Автор / източник: Зина Андреева
стр. 47
 

Свободно движение на хора - Предложение за нова европейска директива в отговор на недостига от квалифицирана работна сила в Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 50
 

Рубрика: Социално осигуряване

Промени в Закона за бюджета на ДОО и в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.10.2007 г.
авторски материал
Автор / източник: Румяна Станчева
стр. 55
 

"Закупуването" на осигурителен стаж ­ една допълнителна възможност по пътя към пенсията
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 61
 

Общи правила за определяне на правото на обезщетения за безработица съгласно координацията на схемите за социална сигурност Регламент № 1408/71 ­ роля и значение
авторски материал
Автор / източник: Боряна Боева-Стоименова
стр. 63
 

Писмо № 01-01-126 от 8.10.2007 г. на НОИ
Имам 18 години и 9 месеца осигурителен стаж като дружинен ръководител към ОК на ДКМС. Моля за отговор дали това време се зачита за учителски трудов стаж?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 68
 

Писмо № 94С-1693-1 от 9.10.2007 г. на НОИ
Лице се осигурява като едноличен търговец (ЕТ), като председател на КС на РПК, като ликвидатор и като член на надзорен и управителен съвет. Кога може да се счита, че осигуряването му е прекратено, за да се отпусне лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, като се има предвид, че лицето не се осигурява върху максималния осигурителен доход?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 69
 

Рубрика: Социално подпомагане

Промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
Маркер
стр. 71

Увеличава се границата за достъп до месечно социално подпомагане за деца, които посещават редовно училище
Маркер
стр. 71

Рубрика: Здравно осигуряване

Писмо № 24-00-46 от 26.10.2007 г. на НАП
Относно прилагане на Закона за здравното осигуряване във връзка с прякото действие на Регламент (ЕИО) № 1408/71 от 01.01.2007 г.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 72
 

Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 28/2007
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 78
 

Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 30/2007
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 79
 

Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 29/2007
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 79