Меню

Рубрика: Трудови отношения

Може ли безсрочният трудов договор да се промени в срочен без съгласието на работника или служителя
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 5
 

Едностранно предоставяне от работодателя на платения годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 7

 

Прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 6 от Кодекса на Труда
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 11
 

Рубрика: Държавна служба

Атестиране и оценяване на служителите в държавната администрация
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 14
 

Заместник-кметът на общината или района се назначава по безсрочен трудов договор
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 22
 

Писмо № 04-10-86 от 9.10.2007 г. МДААР
Относно допълнителни разяснения по повод прилагането на чл. 35, ал. 3 от Закона за държавния служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 25
 

Писмо № 29-Г-19 от 11.10.2007 г. на МДААР
Относно провеждането на конкурс за държавен служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 27
 

Писмо № 04-15-285 от 30.10.2007 г. на МДААР
Относно прилагането на някои разпоредби от Закона за държавния служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 29
 

Рубрика: Управление на човешките ресурси

Мениджмънт на човешките ресурси и конкурентоспособност на малките и средните предприятия
авторски материал
Автор / източник: Тони Михова
стр. 30
 

Рубрика: Заплащане на труда

Сходни длъжности, работи и професии по Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
авторски материал
Автор / източник: Цвета Попова
стр. 37
 

Допълнително възнаграждение за стаж и опит не се начислява за периоди на ползван платен отпуск и поради временна неработоспособност
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 41
 

Средната брутна работна заплата на заетите в системата на образованието ще бъде увеличена от 1 ноември
Маркер
стр. 42
 

Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Някои по-важни дати в историческото развитие на Инспекцията по труда в България
стр. 44

Личните предпазни средства не могат да се заменят с пари
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 46
 

Рубрика: Пазар на труда

Какво представлява EURES-мрежата
авторски материал
Автор / източник: Зина Андреева
стр. 47
 

Свободно движение на хора - Предложение за нова европейска директива в отговор на недостига от квалифицирана работна сила в Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 50
 

Рубрика: Социално осигуряване

Промени в Закона за бюджета на ДОО и в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.10.2007 г.
авторски материал
Автор / източник: Румяна Станчева
стр. 55
 

"Закупуването" на осигурителен стаж ­ една допълнителна възможност по пътя към пенсията
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 61
 

Общи правила за определяне на правото на обезщетения за безработица съгласно координацията на схемите за социална сигурност Регламент № 1408/71 ­ роля и значение
авторски материал
Автор / източник: Боряна Боева-Стоименова
стр. 63
 

Писмо № 01-01-126 от 8.10.2007 г. на НОИ
Имам 18 години и 9 месеца осигурителен стаж като дружинен ръководител към ОК на ДКМС. Моля за отговор дали това време се зачита за учителски трудов стаж?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 68
 

Писмо № 94С-1693-1 от 9.10.2007 г. на НОИ
Лице се осигурява като едноличен търговец (ЕТ), като председател на КС на РПК, като ликвидатор и като член на надзорен и управителен съвет. Кога може да се счита, че осигуряването му е прекратено, за да се отпусне лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, като се има предвид, че лицето не се осигурява върху максималния осигурителен доход?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 69
 

Рубрика: Социално подпомагане

Промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
Маркер
стр. 71

Увеличава се границата за достъп до месечно социално подпомагане за деца, които посещават редовно училище
Маркер
стр. 71

Рубрика: Здравно осигуряване

Писмо № 24-00-46 от 26.10.2007 г. на НАП
Относно прилагане на Закона за здравното осигуряване във връзка с прякото действие на Регламент (ЕИО) № 1408/71 от 01.01.2007 г.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 72
 

Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 28/2007
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 78
 

Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 30/2007
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 79
 

Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 29/2007
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 79

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...