Меню

Рубрика: Трудови отношения

За допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф. д.ю.н.
стр. 5

Митове и факти в трудовото право - За трудовите злополуки
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 14

Tрудов договор срещу облигационен договор при наемане на работа
авторски материал
Автор / източник: Десислава Алексиева
стр. 18

Отпуски за изпълнение на граждански задължения
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 26

Въпроси и отговори от практиката на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 29


Рубрика: Човешки ресурси

Kак „да превключим“ на работен режим след летния отпуск
авторски материал
Автор / източник: ИК "Труд и право"
стр. 40


Рубрика: Заплащане и обещетения

Oбщи характеристики и специфични особености на системите за заплащане на труда
авторски материал
Автор / източник: Мария Иванова
стр. 42


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Работодателят е длъжен да осигури топла храна и ободряващи напитки за смените, през които работниците или служителите полагат нощен труд
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 55

Две трети от установените нарушения в сектор „строителство“ през първото полугодие на 2017 г. са свързани с безопасността и здравето при работа
административна практика
Автор / източник: ИА "ГИТ"
стр. 57


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

От 1 септември стартира нова програма за намаляване на безработицата към Националния план за действие по заетостта за 2017 г.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 60


Рубрика: Социално осигуряване

Въпроси и отговори, свързани с обезщетенията за временна неработоспособност, бременност и раждане
авторски материал
Автор / източник: Нели Вангелова
стр. 62

Пенсиониране при недостигащ осигурителен стаж
авторски материал
Автор / източник: Мария Белчева
стр. 70


Рубрика: Здравно осигуряване

Здравно осигуряване на български гражданин за периоди на стаж в Европейската комисия
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 72


Професионални празници през септември
стр. 74

Социална фактология
стр. 75

Важно е да знаете
стр. 78

Равносметка
стр. 79