Меню

Рубрика: Трудови отношения

За представителството на общите интереси на работниците и служителите
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 5

Заплащане и отчитане на извънредния труд
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 15

Митове и факти в трудовото право - За сумираното изчисляване на работното време
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 26

При промяна на работодателя не се сключва допълнително споразумение по чл. 119 КТ
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 31

Въпроси и отговори от практиката на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 34

Рубрика: Човешки ресурси

Oценяване на ефективността на обучението
авторски материал
Автор / източник: Ваня Божилова
стр. 40

Рубрика: Бизнес етикет и протокол

Бизнес пътувания
авторски материал
Автор / източник: Кристина Крънчева
стр. 49

Рубрика: Заплащане и обещетения

Работодателят е длъжен при поискване от работника или служителя да му издава извлечение от ведомостите за заплати
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 54

Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Oценка на резултатите от въвеждане на система за управление на дейността по безопасност и здраве при работа
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 56

Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Oблекчаване на процедурата за достъп на чужди работници до българския трудов пазар
авторски материал
Автор / източник: Атанаска Тодорова
стр. 66

Рубрика: Социално осигуряване

Oт 1 юли 2017 година заявления за отпускане на парично обезщетение за безработица се подават и по електронен път
авторски материал
Автор / източник: Красимира Атанасова
стр. 70

Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на обезщетенията за безработица
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 77


Професионални празници през август
стр. 86

Социална фактология
стр. 87

Важно е да знаете
стр. 90

Поучителна история
стр. 91