Меню

Рубрика: Трудови отношения

Актуални промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 5

Дисциплинарни нарушения и наказания според Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 21

Митове и факти в трудовото право - За изпитателния срок
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 39

Въпроси и отговори от практиката на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 43


Рубрика: Държавна служба

Промени в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, в сила от 6 юни 2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 49


Рубрика: Човешки ресурси

Въвеждaне на компетентнoстен мoдел в упpавлението на човeшките pесурси
авторски материал
Автор / източник: Мария Иванова
стр. 55


Рубрика: Бизнес етикет и протокол

Бизнес кореспонденция
авторски материал
Автор / източник: Кристина Крънчева
стр. 65


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 71


Рубрика: Социално осигуряване

Oще за промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и предвижданите нови размери на минималните пенсии от 1 юли 2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Елка Атанасова
стр. 74

НОИ стартира изпращането на уведомителни писма във връзка с условията за пенсиониране на лицата през 2018 г.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 81


Рубрика: Социална интерграция

Приети са важни промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, свързани с изплащането на помощи за деца с трайни увреждания
авторски материал
Автор / източник: Михаела Тодорова
стр. 83


Рубрика: Здравно осигуряване

Здравно осигуряване на лице за сметка на държавния бюджет
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 86