Меню

Рубрика: Трудови отношения

Ползване на платен годишен отпуск за текущата и предходни години
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 6

За дисциплинарните наказания
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 19

Възможности за едностранна промяна на мястото на работа
авторски материал
Автор / източник: Десислава Алексиева
стр. 24

Има ли право работодателят да се намесва в интимния живот на работниците и служителите
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 33

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 31/2017
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 39

Рубрика: Човешки ресурси

Kак да съчетаваме кариера и семейство
авторски материал
Автор / източник: Стефан Стефанов
стр. 51

Рубрика: Бизнес етикет и протокол

Писмото винаги трябва да има конкретен адресат
авторски материал
Автор / източник: Кристина Крънчева
стр. 55

Рубрика: Безопастност и здраве при работа

За значението на обучението на личния състав и на отговорните лица по пожарна безопасност
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 60

Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Европейско финансиране за доброволчески дейности
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 64

Рубрика: Социално осигуряване

Промените в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, в сила от 1 юни 2017 г., и прилагането им в практиката
авторски материал
Автор / източник: Нели Вангелова
стр. 67

Прилагане на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република, в сила от 1 май 2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Диляна Йорданова
стр. 77

Рубрика: Здравно осигуряване

Възможности за смяна на личния лекар и временен избор при пребиваване в друго населено място
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 88

Професионални празници през юни
стр. 90

Социална фактология
стр. 91

Важно е да знаете
стр. 94