Меню

Рубрика: Трудови отношения

Промените в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Михаил Илиев
стр. 5

Нови моменти в уредбата на официалните празници по Кодекса на труда. Обявяване на определени дни за празнични и неприсъствени за работещите на територията на община, район, кметство или населено място
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 10

Платен годишен отпуск по трудов договор за допълнителен труд
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 15

Oбщи задължения на работодателя по трудовото правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 18

Искова давност за предявяване на иска за възстановяване на работа
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф. д.ю.н.
стр. 25

За майчинството
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 29


Рубрика: Държавна служба

Промени в Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 32


Рубрика: Човешки ресурси

За тиймбилдинга и превръщането на една работна група в екип
авторски материал
Автор / източник: Вяра Гюрова
стр. 44


Рубрика: Бизнес етикет и протокол

Бизнес етикет по телефона
авторски материал
Автор / източник: Кристина Крънчева
стр. 53


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Доплащане на разликата за обезщетение при постъпване на работа с по-ниско възнаграждение
авторски материал
Автор / източник: Емилия Маркова
стр. 59


Рубрика: Безопастност и здраве при работа

Знак за спиране на обекта - новото „старо“ правомощие на инспекторите по труда
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 61


Рубрика: Социално осигуряване

Промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 68

Промени в подзаконовата уредба по прилагането на КСО
авторски материал
Автор / източник: Петя Малакова
стр. 71

Изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
авторски материал
Автор / източник: Михаела Тодорова
стр. 73


Рубрика: Здравно осигуряване

Задължително здравно осигуряване на лице в неплатен отпуск
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 76

Професионални празници през май
стр. 79

Социална фактология
стр. 80

Важно е да знаете
стр. 83