Меню

Рубрика: Трудови отношения

Промените в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Михаил Илиев
стр. 5

Нови моменти в уредбата на официалните празници по Кодекса на труда. Обявяване на определени дни за празнични и неприсъствени за работещите на територията на община, район, кметство или населено място
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 10

Платен годишен отпуск по трудов договор за допълнителен труд
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 15

Oбщи задължения на работодателя по трудовото правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 18

Искова давност за предявяване на иска за възстановяване на работа
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф. д.ю.н.
стр. 25

За майчинството
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 29


Рубрика: Държавна служба

Промени в Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 32


Рубрика: Човешки ресурси

За тиймбилдинга и превръщането на една работна група в екип
авторски материал
Автор / източник: Вяра Гюрова
стр. 44


Рубрика: Бизнес етикет и протокол

Бизнес етикет по телефона
авторски материал
Автор / източник: Кристина Крънчева
стр. 53


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Доплащане на разликата за обезщетение при постъпване на работа с по-ниско възнаграждение
авторски материал
Автор / източник: Емилия Маркова
стр. 59


Рубрика: Безопастност и здраве при работа

Знак за спиране на обекта - новото „старо“ правомощие на инспекторите по труда
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 61


Рубрика: Социално осигуряване

Промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 68

Промени в подзаконовата уредба по прилагането на КСО
авторски материал
Автор / източник: Петя Малакова
стр. 71

Изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
авторски материал
Автор / източник: Михаела Тодорова
стр. 73


Рубрика: Здравно осигуряване

Задължително здравно осигуряване на лице в неплатен отпуск
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 76

Професионални празници през май
стр. 79

Социална фактология
стр. 80

Важно е да знаете
стр. 83

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...