Меню

Рубрика: Трудови отношения

Митове и факти в трудовото право
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 5

Въвеждане на работно време с променливи граници
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 8

Въпроси и отговори от практиката на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 11

Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие, когато не може да изпълнява работата си поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 26


Рубрика: Държавна служба

Нови специфични длъжности в областта на информационните технологии - за всички структури в държавната администрация
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 30


Рубрика: Човешки ресурси

Корпоративната социална отговорност - добри национални и международни практики
авторски материал
Автор / източник: Теодора Тодорова
стр. 33


Рубрика: Бизнес етикет и протокол

Значението на външния вид, или по дрехите посрещат
авторски материал
Автор / източник: Кристина Крънчева
стр. 41


Рубрика: Безопастност и здраве при работа

Новите правомощия на инспекцията по труда, предоставени с промените в Кодекса на труда от 30 декември 2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 48


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Националният план за действие по заетостта за 2017 година
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 55


Рубрика: Социално осигуряване

Изменения и допълнения в Наредба № Н-8 относно подаването и съхранението на данни от работодателите, осигурителите и самоосигуряващите се лица, в сила от 01.01.2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 67

Писмо № 20-00-26 от 02.02.2017 г. на НАП
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 79


Рубрика: Здравно осигуряване

Срокът за внасяне на здравноосигурителни вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят
Автор / източник: НАП
стр. 83

Професионални празници през март
стр. 85

Социална фактология
стр. 87

Важно е да знаете
стр. 110


ПРИЛОЖЕНИЕ

Новата правна уредба на командироването и изпращането на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
авторски материал
Автор / източник: Михаил Илиев

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...