Меню

Рубрика: Трудови отношения

Промени в Кодекса на труда предвиждат почивните дни около празниците да не се разместват и отработват
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 5

Практически проблеми на трудовото право, произтичащи от системата на неговите източници
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 13


Рубрика: Държавна служба

Наближава време за окончателна оценка на изпълнението на работещите в администрацията за 2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 19


Рубрика: Човешки ресурси

Десет решения за следващата нова година
авторски материал
Автор / източник: Сюзън М. Хетфийлд
стр. 25


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Нова наредба за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 30

Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 49/2016
административна практика
Автор / източник: Кооперация "Експерт консулт" Габрово
стр. 36


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Новата уредба относно разрешението за работа и пребиваване на граждани на трети страни за целите на вътрешнокорпоративния трансфер
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 43


Рубрика: Социално осигуряване

Най-често допускани грешки при подаване по електронен път на данните за изчисляване на паричните обезщетения и помощи от ДОО
авторски материал
Автор / източник: Нели Вангелова
стр. 53

За правото на „коледна добавка“ към пенсията за декември 2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Елка Атанасова
стр. 64


Рубрика: Здравно осигуряване

Нова наредба за профилактичните прегледи и диспансеризацията
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев, д.м.
стр. 66

"Важно е да знаете!"