Меню

Рубрика: Трудови отношения

Общото събрание и Събранието на пълномощниците по чл. 6 КТ поначало са постоянно действащи
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 5

Практически проблеми на трудовото право, свързани с професионалната квалификация
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 9

Трудовите правоотношения се запазват при промяна на работодателя
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 19

Относно ползването, прекъсването и отлагането на платения годишен отпуск през 2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Атанас Йорданов
стр. 22

Относно размера на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф. д.ю.н.
стр. 30


Рубрика: Държавна служба

Допълнителни условия, на които трябва да отговарят държавните служители, за да бъдат назначени на държавна служба, и необходими документи за заемане на съответната длъжност
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 35


Рубрика: Човешки ресурси

Правни проблеми при провеждането на тиймбилдинг събития
авторски материал
Автор / източник: Мартин Захариев, Пламена Георгиева
стр. 42


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Заплащане на добавка към възнаграждението за отпуск
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 48


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа
авторски материал
Автор / източник: Кооперация "Експерт консулт" Габрово
стр. 50


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Процедури за достъп на граждани на трети държави до пазара на труда в Република България
авторски материал
Автор / източник: Михаил Илиев
стр. 57


Рубрика: Социална интеграция

За правата и частната собственост в осигуряването, и за отговорностите на държавата
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 74

Относно увеличението на пенсиите от 1 юли 2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Елка Атанасова
стр. 82


Рубрика: Здравно осигуряване

Възстановяване на здравноосигурителни права
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 85


Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство
административна практика
Автор / източник: МТСП


Рубрика: Социалн
а фактология
стр. 87

"Важно е да знаете!"