Меню

Рубрика: Трудови отношения

Практически проблеми на трудовото право, свързани с дисциплинарната и имуществената отговорност на работника или служителя
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 5

Видове отпуски за изпълнение на граждански, обществени и други задължения, регламентирани в Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 13

Кога работодателят уволнява задължително с предизвестие
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 22


Рубрика: Човешки ресурси

Ученето през целия живот и джендър различията
авторски материал
Автор / източник: Мария Иванова
стр. 24


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Обезщетения за незаконно недопускане или отстраняване от работа, дължими от работодателя
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 32


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 42


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Новият Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност
авторски материал
Автор / източник: Атанас Колчаков
стр. 47


Рубрика: Социална интеграция

Още за промените в подзаконовата нормативна уредба по прилагането на КСО
авторски материал
Автор / източник: Снежана Малакова
стр. 57

Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на обезщетенията за безработица
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 60


Рубрика: Здравно осигуряване

Ново решение на Надзорния съвет на НЗОК в полза на пациентите
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев, д.м.
стр. 69


Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство
административна практика
Автор / източник: МТСП


Приложение
Работата от разстояние – законова уредба, обща характеристика и особености
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф. д.ю.н.


Рубрика: Социална фактология
стр. 79

"Важно е да знаете!"

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...