Меню

Рубрика: Трудови отношения

Практически проблеми на трудовото право, свързани с работното време, почивките и отпуските
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 5

Задължения на работодателя по трудовото правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 13

Различният размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 20


Рубрика: Държавна служба

Нарушения на дисциплината, дисциплинарна отговорност, наказания и изисквания за налагането им по Закона за държавния служител
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 23


Рубрика: Човешки ресурси

Подходи за стимулиране на споделянето и управлението на знанията в организацията
авторски материал
Автор / източник: Анета Бенкова
стр. 32


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Прекратяване на трудовия договор от работник или служител без предизвестие, когато работодателят забави изплащането на трудовото му възнаграждение
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 38

Въпроси и отговори по заплащането на труда
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 42


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Оценка на работното място, на работните помещения и на работното оборудване
авторски материал
Автор / източник: Бойка Савова
стр. 48


Рубрика: Социално осигуряване

Промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица,и в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 59

Последици от промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на ДОО
авторски материалл
Автор / източник: Зорница Димитрова
стр. 73

Кога може да бъде намален индивидуалният коефициент при пенсиониране
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 777


Рубрика: Социална интеграция

Започна изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ за 2016 г.
Автор / източник: НОИ
стр. 79

Право на помощ при раждане от майка-студентка
авторски материал
Автор / източник: Михаела Тодорова
стр. 80


Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство
административна практика
Автор / източник: МТСП


ПРИЛОЖЕНИЕ

Надомната работа – законова уредба, обща характеристика и особености
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф. д.ю.н.

 

Рубрика: Социална фактология
стр. 83

"Важно е да знаете!"

 

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...