Меню

Рубрика: Трудови отношения

Практически проблеми на трудовото право, свързани с промяната на работодателя
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 5

Превръщане на трудовия договор с уговорка за изпитване в окончателен трудов договор
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 14

Атакувайте незаконното уволнение в съда
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 17


Рубрика: Човешки ресурси

Компетентност в управление на времето
авторски материал
Автор / източник: Томчо Томов
стр. 19


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

ИА „ГИТ“ напомня:
Срокът за подаване на годишните декларации по чл. 15 ЗЗБУТ е до 30.04.2016 г.
Автор / източник: ИА "ГИТ"
стр. 27

Психология на безопасността на труда
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 29


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Стартира нова схема „Обучения и заетост“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“
административна практика
Автор / източник: АЗ
стр. 36


Рубрика: Социално осигуряване

Новите правила за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „ГВРС“
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 39

Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 49

КФН обяви резултатите за 2015 г. от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг
Автор / източник: КФН
стр. 72


Рубрика: Здравно осигуряване

НАП напомня:
От началото на 2016 г. са в сила нови правила за определяне на здравноосигурителния статус на лицата, задължително осигурени в НЗОК
Автор / източник: НАП
стр. 73


Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство
административна практика
Автор / източник: МТСП

Рубрика: Социална фактология
стр. 78

"Важно е да знаете!"