Меню

Рубрика: Трудови отношения

Последните промени в КТ относно критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 5

Практически проблеми, свързани с допълнителните условия за някои трудови правоотношения
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 10

Платеният годишен отпуск се ползва едва след писмено разрешение от работодателя
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 18

Наследникът не отговаря за задължения по трудов договор, за изработка или издръжка
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 22


Рубрика: Човешки ресурси

Трансформиране на трудовите отношения в партньорски
авторски материал
Автор / източник: Анета Бенкова
стр. 25


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Заплащане на възнаграждение за изпълнение на обществени и други задължения, извън задълженията по трудовото правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф. д.ю.н.
стр. 32


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Гарантирането на качествена оценка на риска започва с организацията на дейността по оценяването
авторски материал
Автор / източник: Бойка Савова
стр. 36


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Националният план за действие по заетостта за 2016 г. - за стабилност на пазара на труда и повишаване на квалификацията на работната сила
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 48


Рубрика: Социално осигуряване

Новите правила за пенсиониране от началото на 2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 62

Промени в Наредба № Н-8 за подаването и съхранението на данни от осигурителите и от самоосигуряващите се лица, в сила от 1 януари 2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Зорница Димитрова
стр. 77


Рубрика: Социална интеграция

Промените в Закона за социално подпомагане от 29.01.2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Михаела Тодорова
стр. 82

Рубрика: Социална фактология
стр. 87

"Важно е да знаете!"