Меню


Рубрика: Трудови отношения

Усъвършенстване на трудовото законодателство - Практически проблеми на трудовото право, свързани със съдържанието на трудовия договор
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 5

Кой трябва да прекрати трудовия договор поради пенсиониране
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 13

Работодателят е длъжен да издава документи при поискване от служител
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 16


Рубрика: Държавна служба

Заплащане на извънредния труд на държавните служители в дните на официални празници
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 18


Рубрика: Човешки ресурси

Методи за обучение на ръководители - предизвикателство за мениджъри, или предизвикателство за обучители
авторски материал
Автор / източник: Мария Иванова
стр. 21


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Новата минимална работна заплата за 2016 г.се отразява на всички плащания, обвързани с нея
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 32


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

За правата на работниците и задълженията на работодателите приработа в тежки метеорологични условия
административна практика
Автор / източник: ИА "ГИТ"
стр. 42


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите от началото на 2016 година
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 45


Рубрика: Социално осигуряване

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 година
авторски материал
Автор / източник: Бисер Петков, доц. д-р
стр. 50

Бюджет на държавното обществено осигуряване за 2016 г. (Извлечение)
стр. 58

От 1 януари 2016 г. е в сила нов ред за подаване в НОИ на документи и данни за изплащане на парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Нели Вангелова
стр. 60


Рубрика: Здравно осигуряване

Законът за бюджета на НЗОК за 2016 г. и финансовите възможности на здравното осигуряване през новата година
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев, д.м.
стр. 72

Бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г. (Извлечение)
стр. 77


"Важно е да знаете!"


Приложение:
Социална фактология - важни показатели и цифри в сила от 01.01.2016 г.