Меню

Рубрика: Трудови отношения

Стачката от солидарност
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф. д.ю.н.
стр. 5

Предоставяне на работно, униформено или представително облекло в зависимост от правоотношението и категорията персонал
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 10

Масовите уволнения по смисъла на Кодекса на труда - 1
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 19

Право на допълнителен платен годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 27

Социално-битово и културно обслужване на работещите
авторски материал
Автор / източник: Тодор Томов
стр. 30


Рубрика: Държавна служба

Oценка на изпълнението на служителите в държавната администрация
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 34


Рубрика: Човешки ресурси

За „проблемните“ хора в екипа и малките „трикове“, които могат да ни помогнат да ги направим съпричастни към екипната работа
авторски материал
Автор / източник: Ваня Божилова, Вяра Гюрова
стр. 40


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Oбезщетения при прекратяване на трудовия договор
авторски материал
Автор / източник: Атанас Йорданов
стр. 51


Рубрика: Заетост и квалификация

Промените в реда за издаване на разрешения за работа на чужденци в България
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 58


Рубрика: Социално осигуряване

Новите основания за прекратяване на трудовия договор при пенсиониране
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 61

Категоризиране на труда при пенсиониране
авторски материалл
Автор / източник: Грета Иванова
стр. 69


Рубрика: Здравно осигуряване

Здравно осигуряване на държавен служител през периода на оставане без работа в случаите на незаконно уволнение
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 71

Рубрика: Социална фактология

"Важно е да знаете!"


ПРИЛОЖЕНИЕ:

Преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове за периода 2008-2014 г.
авторски материал
Автор / източник: Марио Първанов

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...