Меню

Рубрика: Трудови отношения

За задължението на работодателя да води и съхранява трудови досиета на своите работници и служители
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 5

Вътрешно заместване и вътрешно съвместителство
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 15

Относно възможността за въвеждане на допълнителна клауза за работа от разстояние в сключен колективен трудов договор
авторски материал
Автор / източник: Емилия Маркова
стр. 18

Приложимо право към индивидуалните трудови договори съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 593/2008 и практиката на Съда на ЕС
авторски материал
Автор / източник: Патриция Черкезова
стр. 23


Рубрика: Държавна служба

Прекратяване на служебното правоотношение по инициатива на органа по назначаването срещу уговорено обезщетение
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 35


Рубрика: Човешки ресурси

Как да подберем най-подходящите хора за екипа
авторски материал
Автор / източник: Ваня Божилова, Вяра Гюрова
стр. 37


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Въпроси и отговори по заплащането на труда
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 51


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Какво да очакваме при проверка от инспекцията по труда
авторски материал
Автор / източник: Калинка Вълкова
стр. 55


Рубрика: Заетост и квалификация

Новата наредба за обучението чрез работа или т.нар. „дуално“ обучение
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 58


Рубрика: Социално осигуряване

Как да си „купим“ осигурителен стаж
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 66

Новите изисквания за пенсиониране
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 75


Рубрика: Социално осигуряване

Промените в Закона за лечебните заведения осигуряват комплексното лечение на пациентите
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев, д.м.
стр. 83

Рубрика: Социална фактология

"Важно е да знаете!"

 

Свързани продукти

Кодекс на труда 2015 Кодекс на труда 2015