Меню

Рубрика: Трудови отношения

Отново за „новите – стари“ правила при ползване и отлагане на ползването на платения годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 5

Международна компетентност по трудови дела съгласно разпоребите на Регламент (ЕС) № 1215/2012
авторски материал
Автор / източник: Патриция Черкезова
стр. 12

При какви условия е налице командироване и кога се полагат командировъчни пари
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 23

Трудовоправни последици при вливане и сливане на търговски дружества
авторски материал
Автор / източник: Мария Лекова
стр. 30


Рубрика: Държавна служба

Променливото работно време вече е законово регламентирано и в Закона за държавния служител
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 38


Рубрика: Човешки ресурси

Магия ли е екипната работа
авторски материал
Автор / източник: Вяра Гюрова, Ваня Божилова
стр. 41


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Право на трудово възнаграждение при престой или производствена необходимост
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 54


Безопасност и здраве при работа

Указание на ИА "ГИТ" относно условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда от Дирекциите „Инспекция по труда“.
административна практика
Автор / източник: ИА "ГИТ"
стр. 58


Рубрика: Социално осигуряване

Придобиване право на пенсия от лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, след промените в КСО от август 2015 г.
авторски материалл
Автор / източник: Йосиф Милошев
стр. 65

Прехвърляне на средствата от индивидуалните партиди в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на ДОО от лицата, родени след 31.12.1959 г., на които е отпусната пенсия от ДОО с начална дата до 31.12.2015 г.
авторски материал
Автор / източник: Елина Чалъкова
стр. 76


Рубрика: Здравно осигуряване

Последните промени в Закона за здравното осигуряване - с поглед към пациента
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев, д.м.
стр. 79


Рубрика: Социална фактология

"Важно е да знаете!"


Приложение:
Пенсионната реформа и промените в Кодекса за социално осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Петя Малакова
стр. 88