Меню

 

Рубрика: Трудови отношения

Прекъсване на работното време с почивка за хранене
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 5

Има ли право възстановеният от съда работник на платен годишен отпуск за времето на незаконното уволнение
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 12

Прекратяванията на трудовия договор по чл. 71, ал. 1 и чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ не се включват при масовите уволнения съгласно § 1, т. 9 от ДР на КТ
авторски материал
Автор / източник: Тодор Томов
стр. 20

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 23


Рубрика: Държавна служба

Промените в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 36


Рубрика: Човешки ресурси

Управление на таланта в практиката
авторски материал
Автор / източник: Мария Тумбева
стр. 41


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Обезщетения по Кодекса на труда
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 46


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Кои злополуки се признават за трудови и каква е отговорността на работодателя
авторски материал
Автор / източник: Кругер Милованов
стр. 50

Главна инспекция по труда напомня на работодателите да съобразят режима на работа с високите температури
административна практика
Автор / източник: ИА "ГИТ"
стр. 52


Рубрика: Заетост и квалификаци

Особености на еднодневните трудови договори
авторски материал
Автор / източник: Ивелина Василева
стр. 54


Рубрика: Социално осигуряване

За измененията в Кодекса за социално осигуряване и пенсионната реформа
авторски материалл
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 57

Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 относно паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица
авторски материал
Автор / източник: Евгения Табакова
стр. 65

От 1 юли тази година НОИ стартира четири нови електронни услуги
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 73

Решение № 1735 от 07.02.2014 г. на ВАС, VI отд.
Когато отношенията между търговеца и търговския пълномощник се уреждат с трудов договор, търговският пълномощник е задължително осигурено лице по чл. 4, ал. 1, т. 1 КСО. Когато отношенията между търговеца и търговския пълномощник се уреждат с граждански договор, независимо от неговия вид (за поръчка, ненаименован и т.н.), търговският пълномощник е задължително осигурено лице по чл. 4, ал. 3, т. 5 или т. 6 КСО, а това означава, че търговски пълномощник по граждански договор, включително и когато с този договор са уговорени и функции по управление на търговското дружество или на неговото предприятие, не е осигурено лице за риска „безработица“. Ирелевантно в такива случаи е внасянето на осигурителни вноски и за фонд „Безработица“.
съдебна практика

Автор / източник: ВАС
стр. 75


Рубрика: Здравно осигуряване

Възстановяване на здравноосигурителни права
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 80


Рубрика:
Социална фактология

"Важно е да знаете!"


ПРИЛОЖЕНИЕ
Правно положение на кметовете и общинските съветници
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...