Меню

Рубрика: Трудови отношения

Дисциплинарна отговорност на работниците и служителите
авторски материал
Автор / източник: Кругер Милованов
стр. 5

Почивки в работния ден
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 11

Работата през време на неплатен отпуск не е работа при „същия работодател“ по смисъла на чл. 222, ал. 3 КТ
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 19


Рубрика: Държавна служба

Промените в Наредбата за административното обслужване целят облекчаване на гражданите и бизнеса при заявяването на услуга пред административния орган
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 22

Относно задължението за ползване на отпуск от кандидатиралите се за участие в местни избори
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 26


Рубрика: Човешки ресурси

Валидирането на компетентности - възможности за мотивиране и развитие на човешките ресурси
авторски материал
Автор / източник: Ваня Божилова
стр. 28


Рубрика: Заплащане и обезщетения

За последните събития по повод определянето на минималната работна заплата за 2015 г.
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 40


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Комплексно обследване на предприятията по здравословни и безопасни условия на труд
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 44


Рубрика: Заетост и квалификаци

„Пътеката на валидирането“ според Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 54


Рубрика: Социално осигуряване

На 30.06.2015 г. изтича преходният период за представяне на хартиен или на електронен носител в ТП на НОИ на данните от издадените болнични листове и решенията на ЛКК по обжалването им
авторски материал
Автор / източник: Нели Вангелова
стр. 60

Социалната пенсия и обвързаните с нея плащания от ДОО се увеличават от 1 юли 2015 г.
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 80


Рубрика: Здравно осигуряване

Възможности за смяна на личния лекар и временен избор при пребиваване в друго населено място
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 86