Меню

Рубрика: Трудови отношения

Относно прекъсването на платения годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 5

Прекратяване на вътрешното заместване
авторски материал
Автор / източник: Елмира Исмаил, Андрей Александров, д-р
стр. 8

Правна уредба на социалния диалог
авторски материал
Автор / източник: Тодор Томов
стр. 16

Извън случаите по чл. 123 и 123а КТ промяната на работодателя е свързана с прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 18


Рубрика: Държавна служба

Преминаване на държавна служба в друга администрация
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 23


Рубрика: Човешки ресурси

Трансформационно учене за организационни лидери
авторски материал
Автор / източник: Мария Иванова
стр. 29


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Увеличено заплащане на труда, положен в дните на официалните празници
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф. д.ю.н.
стр. 40


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Относно оценката на риска на работното място
авторски материал
Автор / източник: Мария Хасъмска
стр. 46


Рубрика: Социално осигуряване

Отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
авторски материал
Автор / източник: Йосиф Милошев
стр. 50

Как се зачита стаж за пенсия за времето на майчинство
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 68


Рубрика: Здравно осигуряване

Дължат ли се здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 73


Социална фактология

"Важно е да знаете!"