Меню


Рубрика: Трудови отношения

Прекъсване на трудовия процес в случай на бедствие
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 5

Извънредният труд се отчита в специална книга по смисъла на чл. 149 КТ, като от неизпълнението на това задължение работодателят не може да черпи права
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 11

Ненормиран работен ден
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 15

Работещият пенсионер не ползва предварителна закрила при прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 20


Рубрика: Държавна служба

Условия и ред за командироване на държавния служител
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 24


Рубрика: Човешки ресурси

Парите като фактор, влияещ върху поведението
авторски материал
Автор / източник: Любомир Стефанов, проф. д-р
стр. 28


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Рамка на поведение на работещите в съответствие с минималните изисквания по безопасност и здраве при работа
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 40


Рубрика: Заетост и квалификация

Въпроси и отговори по прилагането на Националната класификация на професиите и длъжностите
административна практика
Автор / източник: Ивайло Найденов
стр. 48


Рубрика: Социално осигуряване

Правна уредба на контролно-ревизионната дейност, осъществявана от Националния осигурителен институт
авторски материал
Автор / източник: Снежана Малакова
стр. 52

Промените в задължителното пенсионно осигуряване, въведени с измененията в КСО и в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
авторски материал
Автор / източник: Ваня Никова
стр. 70


Рубрика: Здравно осигуряване

Решение № 4166 от 15.04.2015 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика
Автор / източник: ВАС
стр. 85

Социална фактология

"Важно е да знаете!"

Приложение
Сумирано изчисляване на работното време - последици за осигуряването
авторски материал
Автор / източник: Иван Карановски