Меню


Рубрика: Трудови отношения

Прекъсване на трудовия процес в случай на бедствие
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 5

Извънредният труд се отчита в специална книга по смисъла на чл. 149 КТ, като от неизпълнението на това задължение работодателят не може да черпи права
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 11

Ненормиран работен ден
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 15

Работещият пенсионер не ползва предварителна закрила при прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 20


Рубрика: Държавна служба

Условия и ред за командироване на държавния служител
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 24


Рубрика: Човешки ресурси

Парите като фактор, влияещ върху поведението
авторски материал
Автор / източник: Любомир Стефанов, проф. д-р
стр. 28


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Рамка на поведение на работещите в съответствие с минималните изисквания по безопасност и здраве при работа
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 40


Рубрика: Заетост и квалификация

Въпроси и отговори по прилагането на Националната класификация на професиите и длъжностите
административна практика
Автор / източник: Ивайло Найденов
стр. 48


Рубрика: Социално осигуряване

Правна уредба на контролно-ревизионната дейност, осъществявана от Националния осигурителен институт
авторски материал
Автор / източник: Снежана Малакова
стр. 52

Промените в задължителното пенсионно осигуряване, въведени с измененията в КСО и в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
авторски материал
Автор / източник: Ваня Никова
стр. 70


Рубрика: Здравно осигуряване

Решение № 4166 от 15.04.2015 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика
Автор / източник: ВАС
стр. 85

Социална фактология

"Важно е да знаете!"

Приложение
Сумирано изчисляване на работното време - последици за осигуряването
авторски материал
Автор / източник: Иван Карановски

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...