Меню

Рубрика: Трудови отношения

Трудовото правоотношение след отмяната на чл. 94, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф.
стр. 5

Проблеми на административнонаказателната отговорност на работодателя по Закона за защита на личните данни
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 10

Представителни организации на работодателите
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 18

Сключване и съдържание на трудовия договор със срок за изпитване
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 25

Възпрепятства ли се реализацията на младите хора на трудовия пазар, с отмяната на чл. 94, ал. 2 КСО
авторски материал
Автор / източник: Мая Грамовска
стр. 29

Удължаване срока на износване на работното и униформеното облекло
авторски материал
Автор / източник: Цвета Попова
стр. 32


Рубрика: Държавна служба

Резервната листа при конкурсите за държавни служители
авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева
стр. 37


Рубрика: Човешки ресурси

Функции на мениджъра по човешките ресурси
авторски материал
Автор / източник: Вяра Гюрова
стр. 42


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Определяне на възнагражденията на служителите в държавната администрация
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 54


Рубрика: Заетост и квалификация

Започна процедура по набиране на заявки от работодатели по проект „Подкрепа за заетост“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“
административна практика
Автор / източник: АЗ
стр. 62


Рубрика: Социално осигуряване

Промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 65

Изплащане на пенсии по реда на европейските регламенти и международните договори за социално осигуряване - Въпроси и отговори – 1/2015
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 74

Изплащане на пенсии по реда на европейските регламенти и международните договори за социално осигуряване - Въпроси и отговори – 2/2015
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 74

Изплащане на пенсии по реда на европейските регламенти и международните договори за социално осигуряване - Въпроси и отговори – 3/2015
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 75

Изплащане на пенсии по реда на европейските регламенти и международните договори за социално осигуряване - Въпроси и отговори – 4/2015
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 75

Изплащане на пенсии по реда на европейските регламенти и международните договори за социално осигуряване - Въпроси и отговори – 5/2015
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 75

Изплащане на пенсии по реда на европейските регламенти и международните договори за социално осигуряване - Въпроси и отговори – 6/2015
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 76

Решение № 544 от 5.01.2014 г. на ВАС, VI отд.
За целите на социалното осигуряване дейността на управителя на търговско дружество се приема за трудова дейност. Съгласно чл. 10, ал. 1 КСО осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4, или чл. 4а, ал. 1, и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й. В същия смисъл е определението по § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на КСО, според която „осигурено лице“ е физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл. 4, или чл. 4а, ал. 1, и за което са внесени или дължими осигурителни вноски.
съдебна практика
Автор / източник: ВАС
стр. 77

Рубрика: Здравно осигуряване

Права и задължения на здравноосигурените лица
авторски материал
Автор / източник: НЗОК
стр. 83


Социална фактология


"Важно е да знаете!"