Меню

Рубрика: Трудови отношения

Трудовото правоотношение след отмяната на чл. 94, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф.
стр. 5

Проблеми на административнонаказателната отговорност на работодателя по Закона за защита на личните данни
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 10

Представителни организации на работодателите
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 18

Сключване и съдържание на трудовия договор със срок за изпитване
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 25

Възпрепятства ли се реализацията на младите хора на трудовия пазар, с отмяната на чл. 94, ал. 2 КСО
авторски материал
Автор / източник: Мая Грамовска
стр. 29

Удължаване срока на износване на работното и униформеното облекло
авторски материал
Автор / източник: Цвета Попова
стр. 32


Рубрика: Държавна служба

Резервната листа при конкурсите за държавни служители
авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева
стр. 37


Рубрика: Човешки ресурси

Функции на мениджъра по човешките ресурси
авторски материал
Автор / източник: Вяра Гюрова
стр. 42


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Определяне на възнагражденията на служителите в държавната администрация
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 54


Рубрика: Заетост и квалификация

Започна процедура по набиране на заявки от работодатели по проект „Подкрепа за заетост“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“
административна практика
Автор / източник: АЗ
стр. 62


Рубрика: Социално осигуряване

Промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 65

Изплащане на пенсии по реда на европейските регламенти и международните договори за социално осигуряване - Въпроси и отговори – 1/2015
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 74

Изплащане на пенсии по реда на европейските регламенти и международните договори за социално осигуряване - Въпроси и отговори – 2/2015
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 74

Изплащане на пенсии по реда на европейските регламенти и международните договори за социално осигуряване - Въпроси и отговори – 3/2015
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 75

Изплащане на пенсии по реда на европейските регламенти и международните договори за социално осигуряване - Въпроси и отговори – 4/2015
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 75

Изплащане на пенсии по реда на европейските регламенти и международните договори за социално осигуряване - Въпроси и отговори – 5/2015
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 75

Изплащане на пенсии по реда на европейските регламенти и международните договори за социално осигуряване - Въпроси и отговори – 6/2015
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 76

Решение № 544 от 5.01.2014 г. на ВАС, VI отд.
За целите на социалното осигуряване дейността на управителя на търговско дружество се приема за трудова дейност. Съгласно чл. 10, ал. 1 КСО осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4, или чл. 4а, ал. 1, и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й. В същия смисъл е определението по § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на КСО, според която „осигурено лице“ е физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл. 4, или чл. 4а, ал. 1, и за което са внесени или дължими осигурителни вноски.
съдебна практика
Автор / източник: ВАС
стр. 77

Рубрика: Здравно осигуряване

Права и задължения на здравноосигурените лица
авторски материал
Автор / източник: НЗОК
стр. 83


Социална фактология


"Важно е да знаете!"

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...