Меню

Рубрика: Трудови отношения

Имуществена отговорност на работника или служителя за вреди, причинени на работодателя – 2
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 5

Представителни организации на работниците и служителите
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 15

Всяка промяна в изискванията за заеманата работа и възлагането на нови функции се отразява в длъжностната характеристика
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 21

Какви причини могат да обосноват неспазване от незаконно уволнения работник или служител, на 14-дневния срок за възстановяване на работа
авторски материал
Автор / източник: Цвета Попова
стр. 27

Прекратяване на трудов договор от работник или служител без предизвестие, когато работодателят забрави да му изплати трудовото възнаграждение
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 32


Рубрика: Държавна служба

Прекратяване на служебното правоотношение в случаите на несъвместимост с държавната служба
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 37


Рубрика: Човешки ресурси

Въпроси и отговори по новата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
авторски материал
Автор / източник: ОП РЧР
стр. 40


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Въпроси и отговори по заплащането на труда – 2/2015
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 50

Въпроси и отговори по заплащането на труда – 1/2015
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 50

Въпроси и отговори по заплащането на труда – 3/2015
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 51

Въпроси и отговори по заплащането на труда – 4/2015
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 53


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Управление на стреса и психосоциалните рискове на работното място
авторски материал
Автор / източник: Европейска агенция за безопасност и здраве
стр. 55


Рубрика: Социално осигуряване

Изменения в Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник
авторски материал
Автор / източник: Йосиф Милошев
стр. 60

Нови промени в Наредба № Н-8 относно подаването на данни от осигурителите и от самоосигуряващите се лица, в сила от началото на 2015 г.
авторски материал
Автор / източник: Зорница Димитрова
стр. 62

Как ще се пенсионираме през 2015 година
авторски материал
Автор / източник: Ваня Никова
стр. 66

За правото на избор, собствеността на парите и бъдещето на пенсионната защита
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 76


Рубрика: Здравно осигуряване

Как да възстановим здравноосигурителните си права
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 81


Социална фактология


"Важно е да знаете!"