Меню

Рубрика: Трудови отношения

Имуществена отговорност на работника или служителя за вреди, причинени на работодателя
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 5

Освобождаване от длъжност на председател на производствена кооперация по чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 14

Административнонаказателна отговорност за нарушения при сключване на трудовия договор
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 17

През отпуск служителят може да се труди на пълен работен ден
авторски материал
Автор / източник: в-к "Преса"
стр. 20


Рубрика: Човешки ресурси

Преодоляване на петте основни слабости при работата в екип
авторски материал
Автор / източник: в-к "Капитал"
стр. 22


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Нови размери на минималната работна заплата за 2015 г. и основни плащания, обвързани с нея
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 27


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Изискванията по пожарна безопасност като съставна част на ЗБУТ
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 37


Рубрика: Заетост и квалификация

Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от началото на 2015 г.
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова
стр. 45


Рубрика: Социално осигуряване

Законът за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г.
авторски материал
Автор / източник: Бисер Петков
стр. 48

Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от осигурителите и от самоосигуряващите се лица, в сила от 1 януари 2015 г.
авторски материал
Автор / източник: Зорница Димитрова
стр. 59

От 1 януари 2015 г. не се изисква прекратяване на осигуряването за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф.
стр. 68


Рубрика: Здравно осигуряване

Законът за бюджета на НЗОК за 2015 г. и финансовата рамка на здравното осигуряване през годината
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев
стр. 72


"Важно е да знаете!"


Приложение:
Социална фактология - Важни показатели и цифри, в сила от 01.01.2015 г.

Акценти

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...