Меню

Рубрика: Трудови отношения

За имуществената отговорност на работодателя и на работника или служителя, и за препращането към гражданския закон по чл. 212 КТ
авторски материал
Автор / източник: Марио Първанов
стр. 5

За разликите между намалено, непълно и ненормирано работно време
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 14

Какво трябва да знаем при изготвяне на графика за ползване на платения годишен отпуск през 2015 година
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 15


Рубрика: Държавна служба

Заплащане на извънредния труд на държавните служители в дните на официални празници
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 35


Рубрика: Човешки ресурси

Новите роли в областта на човешките ресурси
авторски материал
Автор / източник: Албена Александрова
стр. 39


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Въпроси и отговори по заплащането на труда – 5/2014
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 42

Въпроси и отговори по заплащането на труда – 6/2014
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 43

Въпроси и отговори по заплащането на труда – 7/2014
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 44

Въпроси и отговори по заплащането на труда – 8/2014
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 45

Въпроси и отговори по заплащането на труда – 9/2014
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 46


Рубрика: Заетост и квалификация

Проект „По-близо до работа“ по схема на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
авторски материал
Автор / източник: Станиела Ламбринова
стр. 47


Рубрика: Социално осигуряване

За правото на българските граждани да се пенсионират, без да прекъсват трудовата си дейност - коментар на Решение на СЕС от 5 ноември 2014 г. по дело C-103/13
авторски материал
Автор / източник: Силвия Петрова
стр. 52

Изплащане на „коледни добавки“ към пенсиите за декември 2014 г.
авторски материал
Автор / източник: Ваня Никова
стр. 58


Рубрика: Здравно осигуряване

Относно здравното осигуряване на лице, работещо по втори трудов договор на непълно работно време, за дните във временна неработоспособност
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 60


Социална фактология


"Важно е да знаете!"