Меню

Рубрика: Трудови отношения

Забраната за тютюнопушене на работното място
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 5

Временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност като основание за уволнение
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 13

Уволнение на работник или служител, когато заеманата от него длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 28


Рубрика: Човешки ресурси

Основни мотивационни фактори и тяхното влияние върху поведението на работниците и служителите
авторски материал
Автор / източник: Йордан Близнаков
стр. 31


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Относно разместването на почивните дни през 2015 година и заплащането на труда, положен по време на празниците
авторски материал
Автор / източник: Атанас Йорданов
стр. 38


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“. Коефициенти на трудов травматизъм за 2015 г.
авторски материал
Автор / източник: Калина Петкова
стр. 42


Рубрика: Социално осигуряване

Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, във връзка с новия ред за издаване на болничните листове
авторски материал
Автор / източник: Нели Вангелова
стр. 49

Издаване и заверяване на осигурителни книжки на самоосигуряващите се лица
авторски материал
Автор / източник: НОИ
стр. 55

Зачитане на осигурителен стаж при пенсиониране
авторски материал
Автор / източник: Ваня Никова
стр. 67


Рубрика: Здравно осигуряване

Основни права на пациентите при трансгранично здравно обслужване, съгласно Директива 2011/24/ЕС
авторски материал
Автор / източник: НЗОК
стр. 69


Социална фактология


"Важно е да знаете!"


Приложение:
Задължения на предприятието ползвател към работника или служителя, изпратен от предприятие, което осигурява временна работа
авторски материал
Автор / източник: Ярослава Генова