Меню

Рубрика: Трудови отношения

Трудов договор с условие за обучение по време на работа
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 5

Прекратяване на трудовия договор със срок за изпитване
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 15

Има ли право работодателят да налага глоби на своите работници
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 20

Размерът на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ при ползване на неплатен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 23

Ако е разрешена неплатена почивка, мястото се пази
авторски материал
Автор / източник: в-к "Преса"
стр. 27

Предизвестие се дава и по време на болничен
авторски материал
Автор / източник: в-к "Преса"
стр. 28


Рубрика: Държавна служба

За правото на възражение на служителя срещу определената му оценка при атестирането
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 30


Рубрика: Човешки ресурси

От какви типове служители имат нужда малките компании
авторски материал
Автор / източник: в-к "Капитал"
стр. 33


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Обезщетение при незаконно уволнение
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 37

Въпроси и отговори по заплащането на труда – 1/2014
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 50

Въпроси и отговори по заплащането на труда – 2/2014
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 51

Въпроси и отговори по заплащането на труда – 3/2014
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 52

Въпроси и отговори по заплащането на труда – 4/2014
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 53


Рубрика: Заетост и квалификация

Промени в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова
стр. 55


Рубрика: Социално осигуряване

Приложим ли е принципът на легитимните правни очаквания в практиката по прилагане на българското пенсионноосигурително законодателство
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 61

Изплащане на гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Въпроси и отговори – 1/2014
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 67

Изплащане на гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Въпроси и отговори – 2/2014
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 68

Изплащане на гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Въпроси и отговори – 3/2014
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 69

Изплащане на гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Въпроси и отговори – 4/2014
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 69


Рубрика: Социална интеграция

Промени в областта на целевото подпомагане за отопление
авторски материал
Автор / източник: Михаела Тодорова
стр. 74


Рубрика: Здравно осигуряване

Становище № 24-30-22 от 21.07.2014 г. на НАП
Относно обхвата на задължително осигурените в Националната здравноосигурителна каса лица.
административна практика

Автор / източник: НАП
стр. 76


Социална фактология


"Важно е да знаете!"