Меню

Рубрика: Трудови отношения

Кога е налице дискриминация при упражняване правото на труд
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 5

Възникване на трудово правоотношение от конкурс или от трудов договор
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 9

Договорът за заместване е срочен
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 12

Работодателят не дължи предизвестие при изпитателен срок в негова полза
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 13

Пред съда се явяват и старият, и новият работодател
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 15

Неползван отпуск не може да се прехвърля в новата фирма
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 16

Предизвестието може да се замени с обезщетение
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 17

Предизвестието за уволнение се оттегля писмено
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 18

Отправяне на писменото предизвестие при уволнение по чл. 328, ал. 1, точка 10 КТ
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 19

Рубрика: Държавна служба

За държавните служители ползването на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете се урежда от Кодекса на труда, а не от Закона за държавния служител
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 23

Прекратяване на служебното правоотношение по инициатива на органа по назначаването срещу уговорено обезщетение
авторски материал
Автор / източник: Емилия Александрова
стр. 25

Писмо № 04-04-116 от 12.09.2007 г. на МДААР
Относно правото на допълнителен платен годишен отпуск на държавния служител и прилагането на чл. 16 от Закона за държавния служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 27

Писмо № 03-18-42 от 2.10.2007 г. на МДААР
Относно прилагането на чл. 21, ал. 1, б. “а” от Наредбата за служебното положение на държавните служители.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 29

Рубрика: Управление на човешките ресурси

Европейски измерения на управлението на човешките ресурси в България
авторски материал
Автор / източник: Димитър Каменов, проф. д-р
стр. 30

Рубрика: Заплащане на труда

Изменения и допълнения в наредбата за структурата и организацията на работната заплата
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 35

Допълнителното трудово възнаграждение за работа през нощта може да е с постоянен характер
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 36

Отново за допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит
авторски материал
Автор / източник: Цвета Попова
стр. 38

Заплащане и стаж при стачка
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 41

Програма “Старт на кариерата” - финансово подпомагане на работодателите, наемащи на работа младежи, завършили висше образование
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 43

Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 1
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 49

Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 2
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 50

Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 3
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 51

Рубрика: Социално осигуряване

Индексиране на пенсиите от 1 октомври 2007 година
авторски материал
Автор / източник: Елина Костова
стр. 53

Висшистите могат да направят осигурителни вноски за пенсия
 авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 55

Ползване на отпуск поради временна неработоспособност, непосредствено след отпуск за гледане на малко дете
 авторски материал
Автор / източник: Михаела Тодорова
стр. 56

Прилагане на схемите за социална сигурност по отношение на наети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността
авторски материал
Автор / източник: Дорина Марчева
стр. 58

Писмо № 94И-1653-1 от 10.09.2007 г. на НОИ
Работил съм в завод като ел. монтьор и асансьорен техник. Тези длъжности са включени в изброените спомагателни списъци към т. 66и от отменения Правилник за категоризиране на труда при пенсиониране. Моля да ми отговорите зачита ли се за втора категория труд стажът ми според приложените към писмото документи.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 65

Писмо № 66-05-5 от 25.09.2007 г. на НОИ
Моля да поясните от коя категория е трудът на лице, работило в печатница, съгласно представено удостоверение, като за изпълняваната работа могат да свидетелстват колегите му.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 66

Писмо № 26-1744-4 от 21.09.2007 г. на НОИ
Във връзка с определяне правото на пенсиониране на наш работник, моля да ни отговорите с правата на коя категория труд се ползва трудовият стаж, отразен в приложеното удостоверение за класиране и пенсия, издадено от Министерството на вътрешните работи, отдел “Финансов”.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 66

Писмо № 25-09-08 от 25.09.2007 г. на НОИ
В нашето дружество се извършва ремонт и изпитване на авиационна техника и радиолокационни системи за нуждите на Министерството на отбраната и на Военновъздушните сили. Особеният характер на работа и условията на свръхзвукови честоти и шум над пределно допустимите норми налагат да бъде преразгледана категоризацията на труда при пенсиониране на работниците, инженерно-техническите специалисти и ръководните служители. В тази връзка моля да посочите необходимите документи, които следва да бъдат представени пред Националния осигурителен институт, за разглеждане от Комисията по категоризиране на труда при пенсиониране, съгласно чл. 7 на Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, с оглед включването на дружеството ни в утвърдените списъци.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 68

Рубрика: Социално подпомагане

Запазва се равнището на доходите за достъп на пенсионираните лица до помощи за отопление, независимо от увеличението на пенсиите от 1 октомври 2007 г.
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 69

Рубрика: Здравно осигуряване

Профилактичните прегледи ­ задължителни за здравноосигурените лица
авторски материал
Автор / източник: Петя Сотирова
стр. 70

Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 23/2007
авторски материал
Автор / източник: НЗОК
стр. 73

Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 24/2007
авторски материал
Автор / източник: НЗОК
стр. 74

Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 25/2007
авторски материал
Автор / източник: НЗОК
стр. 75

Приложение:

Размер и изчисляване на обезщетенията за временна неработоспособност. Възнаграждения за първия работен ден от неработоспособността
авторски материал
Автор / източник: Иван Карановски

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...