Меню

Рубрика: Трудови отношения

Налице ли е правен интерес от обжалването след прекратяване на трудовия договор на наложени дисциплинарни наказания „забележка“ и „предупреждение за уволнение“
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 5

Прекратяване на срочните трудови договори
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 12

Изпращане на работа в предприятие – ползвател чрез трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 16


Рубрика: Държавна служба

Подсъдност на делата за незаконно прекратяване на служебното правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева
стр. 26

Способи за повишаване в държавна служба
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 31


Рубрика: Заплащане и обезщетения

На работещите в администрацията не се начисляват „класове“
авторски материал
Автор / източник: Лилия Христовска
стр. 41


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Въпроси и отговори - Правомощия и задължения на работодателите и на инспекторите по труда във връзка с прилагането на ЗЗБУТ – 1
административна практика
Автор / източник: ИА "ГИТ"
стр. 43

Въпроси и отговори - Правомощия и задължения на работодателите и на инспекторите по труда във връзка с прилагането на ЗЗБУТ – 2
административна практика
Автор / източник: ИА "ГИТ"
стр. 45


Рубрика: Заетост и квалификация

Предоставяне на европейски субсидии за обучение и стажуване на безработни младежи
авторски материал
Автор / източник: Дарина Черкезова
стр. 48


Рубрика: Социално осигуряване

Въпроси и отговори - Отпускане на пенсии и определяне на техния размер
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 50

Още за реда за представяне в НОИ на издадените болнични листове и решенията по обжалването им
авторски материал
Автор / източник: Нели Вангелова
стр. 61


Рубрика: Здравно осигуряване

Общи правила за провеждане на здравното осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Галина Николова
стр. 69


Социална фактология


"Важно е да знаете!"


Приложение:
Договорът за стажуване - нов вид трудов договор
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф.