Меню

Рубрика: Трудови отношения

Относно Тълкувателно решение № 4 от 17.12.2013 г. на ОСГК на ВКС по прилагането на предварителната закрила при уволнение по чл. 333, ал. 4 КТ
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф.
стр. 5

Кога е налице тормоз на работното място
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 10

Неплатен отпуск за приемен изпит във висше учебно заведение
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 18

Видове обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение поради съкращаване на щата
авторски материал
Автор / източник: Юлия Буртева
стр. 22


Рубрика: Държавна служба

Основни правила и етапи при оценяване на държавните служители
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 26


Рубрика: Човешки ресурси

Преди и след летния отпуск - как да се върнем към работен режим
авторски материал
Автор / източник: Стела Стефанова
стр. 37


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Обезщетениeто за причинени вреди на работника или служителя
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 40

Решение № 166 от 15.07.2013 г. на ВКС, ІІІ г.о.
В брутното трудово възнаграждение като основа за обезщетението по чл. 225, ал. 1 КТ се включват основното трудово възнаграждение и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер - предвидими и сигурни, определени в колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за работната заплата в предприятието и в индивидуалния трудов договор. Допълнителното материално стимулиране и обезщетението за неспазен срок на предизвестие нямат характер на допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 52


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Нови изисквания за микроклимата на работните места
авторски материал
Автор / източник: Георги Илиев
стр. 56


Рубрика: Социално осигуряване

Новата Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
авторски материал
Автор / източник: Красена Стоименова
стр. 69

Осигуряване на общинските съветници
авторски материал
Автор / източник: Иван Карановски
стр. 74


Рубрика: Здравно осигуряване

Относно сроковете за презаверка на рецептурните книжки на лицата с хронични заболявания
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев
стр. 81

Социална фактология


"Важно е да знаете!"