Меню

Рубрика: Трудови отношения

Относно Тълкувателно решение № 4 от 17.12.2013 г. на ОСГК на ВКС по прилагането на предварителната закрила при уволнение по чл. 333, ал. 4 КТ
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф.
стр. 5

Кога е налице тормоз на работното място
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 10

Неплатен отпуск за приемен изпит във висше учебно заведение
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 18

Видове обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение поради съкращаване на щата
авторски материал
Автор / източник: Юлия Буртева
стр. 22


Рубрика: Държавна служба

Основни правила и етапи при оценяване на държавните служители
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 26


Рубрика: Човешки ресурси

Преди и след летния отпуск - как да се върнем към работен режим
авторски материал
Автор / източник: Стела Стефанова
стр. 37


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Обезщетениeто за причинени вреди на работника или служителя
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 40

Решение № 166 от 15.07.2013 г. на ВКС, ІІІ г.о.
В брутното трудово възнаграждение като основа за обезщетението по чл. 225, ал. 1 КТ се включват основното трудово възнаграждение и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер - предвидими и сигурни, определени в колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за работната заплата в предприятието и в индивидуалния трудов договор. Допълнителното материално стимулиране и обезщетението за неспазен срок на предизвестие нямат характер на допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 52


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Нови изисквания за микроклимата на работните места
авторски материал
Автор / източник: Георги Илиев
стр. 56


Рубрика: Социално осигуряване

Новата Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
авторски материал
Автор / източник: Красена Стоименова
стр. 69

Осигуряване на общинските съветници
авторски материал
Автор / източник: Иван Карановски
стр. 74


Рубрика: Здравно осигуряване

Относно сроковете за презаверка на рецептурните книжки на лицата с хронични заболявания
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев
стр. 81

Социална фактология


"Важно е да знаете!"

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...