Меню


Рубрика: Трудови отношения

Давностните срокове в трудовото право - За някои съществени въпроси относно сроковете за упражняване на правата и изпълнение на задълженията по трудовото правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 5

Защитена ли е бременна работничка при завръщане на титуляра
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 17

Как се определя възнаграждението за времето на платения годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 20

Трудов стаж, придобит при получаване на обезщетение за безработица, или при включване в курсове и школи за преквалификация
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 27

Закрила при уволнение
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 36


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Стратегическа рамка на Европейския съюз за здравословни и безопасни условия на трудза периода 2014-2020 година
авторски материал
Автор / източник: Георги Илиев
стр. 42


Рубрика: Заетост и квалификация

Промени в Закона за насърчаване на заетостта, с цел подобряване условията за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова
стр. 56


Рубрика: Социално осигуряване

Право на отпуск и обезщетение за гледане на болен член от семейството
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 62


Социална фактология


"Важно е да знаете!"