Меню

Рубрика: Трудови отношения

Обработване на лични данни на членове на семейството на работника или служителя
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 5

Сключване на трудов договор до завършване на определена работа с предприятие, което осигурява временна заетост
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 11

Забрана за полагане на нощен труд от майки с деца до 6-годишна възраст
авторски материал
Автор / източник: Юлия Буртева
стр. 13


Рубрика: Държавна служба

Особености при провеждането на конкурс за главен секретар
авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева
стр. 17


Рубрика: Човешки ресурси

Управление на знанието в компанията и формиране на нейния интелектуален капитал
авторски материал
Автор / източник: Томчо Томов
стр. 24


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Определяне на възнаграждението за платен годишен отпуски на възнаграждението за първите три дни от временната неработоспособност
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 32


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Промените в Закона за здравословни и безопасни условия на труд
авторски материал
Автор / източник: Калина Петкова
стр. 35


Рубрика: Социално осигуряване

Новата Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада, в сила от 1 март 2014 г.
авторски материал
Автор / източник: Мария Касърова
стр. 43

Указание № 20-00-80 от 28.03.2014 г. на НАП
Относно определяне на приложимото законодателство по Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 53

Преглед на измененията в наредбите по прилагането на КСО, в сила за 2014 г. - 2
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 58

Решение № 4483 от 1.04.2013 г. на ВАС, VІ отд.
административна практика
Автор / източник: ВАС
стр. 69


Рубрика: Здравно осигуряване

Европейската здравноосигурителна карта, издавана на български граждани, вече ще действа и на територията на Сърбия
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 78


Социална фактология


"Важно е да знаете!"


Приложение:
Нови моменти при погасяването на задълженията за осигурителни вноски и подаването на данни за тяхното установяване
авторски материал
Автор / източник: Иван Карановски