Меню

Рубрика: Трудови отношения

Трудов договор се сключва само в писмена форма
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 5

Сключване на срочен трудов договор със срок за изпитване
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 7

Договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъжtc "Договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж"
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 10

Прекъсване на отпуска по майчинство
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 11

Може ли да се правят удръжки от трудовото възнаграждение като санкция, при нарушаване на трудовата дисциплина
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 12

Дисциплинарното нарушение “закъснение за работа”
авторски материал
Автор / източник: Цвета Попова
стр. 15

Рубрика: Държавна служба

За правото на отпуск на държавния служител при участие в предизборна кампания
авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева
стр. 18

Неоснователно обогатилият се служител дължи връщане на надплатените суми
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 23

Писмо № 29-Б-10 от 22.08.2007 г. на МДААР
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 25

Писмо № 29-Д-31 от 23.08.2007 г. на МДААР
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 26

Рубрика: Управление на човешките ресурси

Програма “квалификационни услуги и обучения за заети лица”
авторски материал
Автор / източник: АЗ
стр. 27

Рубрика: Заплащане на труда

Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 1
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 34

Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 2
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 34

Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 4
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 35

Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 3
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 35

Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 5
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 36

Трудовият стаж като основание за увеличаване на допълнителното трудово възнаграждение “за придобит трудов стаж и професионален опит”
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 37

Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 6
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 37

“Класове” се начисляват след една година стаж
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 39

Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Оценка на резултатите от въвеждане на система за управление на дейността по здраве и безопасност при работа
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 41

Рубрика: Пазар на труда

Свободно движение на хора - Законови изисквания по отношение движението на гражданите на трети страни към държавите членки на ЕС
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 53

Рубрика: Социално осигуряване

Какви вноски се дължат върху среднодневното брутно възнаграждение за първия работен ден от временната неработоспособност
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Чечова
стр. 57
 

Какви вноски се дължат върху среднодневното брутно възнаграждение за първия работен ден от временната неработоспособност
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Чечова
Продукт: ЕПИ Финанси
стр. 57
 

Нов размер на социалната пенсия за старост от 1 октомври 2007 г.
авторски материал
Автор / източник: Елка Атанасова
стр. 61
 

Нов размер на социалната пенсия за старост от 1 октомври 2007 г.
авторски материал
Автор / източник: Елка Атанасова
Продукт: ЕПИ Финанси
стр. 61
 

Право на пенсии за осигурителен стаж и възраст, съгласно регламент № 1408/71
авторски материал
Автор / източник: Елена Владимирова
стр. 63
 

Право на пенсии за осигурителен стаж и възраст, съгласно регламент № 1408/71
авторски материал
Автор / източник: Елена Владимирова
Продукт: ЕПИ Финанси
стр. 63
 

Писмо № 04-02-366 от 17.08.2007 г. на НОИ
През 2006 г. се извърши увеличение на пенсиите с 5 на сто. Пенсията ми преди увеличението беше определена в размер на 119,62 лв., а след цитираното увеличение вместо 125,60 лв., получих пенсия в размер 124,80 лв. От 01.07.2007 г. пенсията ми беше индексирана с 10 на сто, но вместо да се индексира действителният размер на пенсията ми - 125,60 лв., индексиран беше размерът 124,80 лв. Считам, че получаваната от мен пенсия е неправилно индексирана от 01.07.2007 г. и моля за вашето становище по този въпрос.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 67
 

Писмо № 70-298-1 от 31.08.2007 г. на НОИ
Когато работник е бил уволнен и уволнението е било признато за незаконно от компетентните органи в период преди 01.01.2000 г. (преди влизане в сила на Кодекса за социално осигуряване), какви възнаграждения следва да бъдат посочени в удостоверението обр. УП - 2 за периода на незаконното уволнение?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 69
 

Писмо № 66-10-58 от 28.08.2007 г. на НОИ
Като работодател искам да прекратя трудовия договор на моя служителка на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Условията за пенсиониране на жените през 2007 г. са навършена възраст 59 години и сбор от продължителността на осигурителния стаж и възрастта - 93 точки. Тъй като преценката дали да прекратя трудовия й договор е моя, то моля да ми бъде отговорено как следва да изчисля осигурителния й стаж, придобит като член-кооператор в ТКЗС през 1960 г., след като в издадения образец УП-30 са отразени само суми като план и изпълнение, без да е посочена самата продължителност на осигурителния стаж?административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 69

Рубрика: Социално подпомагане

Семейните помощи за деца, записани в първи клас, се предоставят след преценка на доходите на семейството
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 71
 

Няма обезщетение, ако е нарушен режимът на лекуване
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 72

Рубрика: Здравно осигуряване

Лечение на друго място 
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
Продукт: ЕПИ Финанси
стр. 74
 

Лечение на друго място 
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 74
 

Писмо № 24-00-40 от 23.08.2007 г. на НАП
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 75
 

Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 21/2007
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 78
 

Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 22/2007
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 79
 

Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 23/2007
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 79
 

Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 24/2007
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 80

Информационен магазин

"Важно е да знаете"

Приложение: Социално осигуряване
Ред за изплащане на обезщетенията за временна неработоспособност от ТП на НОИ
Автор / източник: Иван Карановски

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...