Меню

Рубрика: Трудови отношения

Промените в Кодекса на труда относно трудовия договор за стажуване
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 5

Действие на колективния трудов договор спрямо лицата съгласно чл. 57 от Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 10

Ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
авторски материал
Автор / източник: Юлия Буртева
стр. 20

Уволнение на служители при ликвидация на предприятието
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 25

Прекратяване на трудовия договор с лице, наето по трудов договор след пенсиониране
авторски материал
Автор / източник: Атанас Йорданов
стр. 27


Рубрика: Държавна служба

Възстановяване на незаконно уволнен служител по реда на Закона за държавния служител
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 32


Рубрика: Човешки ресурси

Планирането - основа на управлението на човешките ресурси в предприятието
авторски материал
Автор / източник: Димитър Каменов, проф. д-р
стр. 35


Рубрика: Заплащане и обезщетения

В какъв размер се дължи обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ за някои категории персонал, нает в организации на бюджетна издръжка
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 48


Рубрика: Заетост и квалификация

Проект „Професионално обучение и мотивация с цел постигане на пригодност за заетост“
авторски материал
Автор / източник: Любов Попова
стр. 52


Рубрика: Социално осигуряване

Преглед на измененията в наредбите по прилагането на КСО, в сила за 2014 г. – 1
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 63

Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и определянето на еднократна допълнителна сума към пенсиите за април 2014 г.
авторски материал
Автор / източник: Ваня Никова
стр. 71

За „осигурителната аритметика“ при породени деца
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 76


Рубрика: Здравно осигуряване

Промени в Наредба № 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК през 2014 г.
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев
стр. 83

"Важно е да знаете!"

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...