Меню

Рубрика: Трудови отношения

Промените в Кодекса на труда относно трудовия договор за стажуване
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 5

Действие на колективния трудов договор спрямо лицата съгласно чл. 57 от Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 10

Ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
авторски материал
Автор / източник: Юлия Буртева
стр. 20

Уволнение на служители при ликвидация на предприятието
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 25

Прекратяване на трудовия договор с лице, наето по трудов договор след пенсиониране
авторски материал
Автор / източник: Атанас Йорданов
стр. 27


Рубрика: Държавна служба

Възстановяване на незаконно уволнен служител по реда на Закона за държавния служител
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 32


Рубрика: Човешки ресурси

Планирането - основа на управлението на човешките ресурси в предприятието
авторски материал
Автор / източник: Димитър Каменов, проф. д-р
стр. 35


Рубрика: Заплащане и обезщетения

В какъв размер се дължи обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ за някои категории персонал, нает в организации на бюджетна издръжка
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 48


Рубрика: Заетост и квалификация

Проект „Професионално обучение и мотивация с цел постигане на пригодност за заетост“
авторски материал
Автор / източник: Любов Попова
стр. 52


Рубрика: Социално осигуряване

Преглед на измененията в наредбите по прилагането на КСО, в сила за 2014 г. – 1
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 63

Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и определянето на еднократна допълнителна сума към пенсиите за април 2014 г.
авторски материал
Автор / източник: Ваня Никова
стр. 71

За „осигурителната аритметика“ при породени деца
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 76


Рубрика: Здравно осигуряване

Промени в Наредба № 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК през 2014 г.
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев
стр. 83

"Важно е да знаете!"