Меню

Рубрика: Трудови отношения

Студентските стажове - възможност за професионално ориентиране и придобиване на практически опит
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 5

Ползване на неплатен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Юлия Буртева
стр. 13

Размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ при промени на работодателя по чл. 123 от кодекса
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 17

Право на платен отпуск за две и повече живи деца по чл. 168 КТ
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 20

Решение № 251 от 09.10.2013 г. на ВКС, ІV г.о.
Заповед за дисциплинарно уволнение, издадена от работодателя, след като е отправил предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение, не отменя действието на предизвестието. Ако дисциплинарното уволнение впоследствие бъде отменено като незаконосъобразно, трудовото правоотношение се възстановява такова, каквото е съществувало между страните преди уволнението и обхваща всички права и задължения, произтичащи от трудовото правоотношение преди неговото прекратяване. В него се включва и упражненото право на уволнение с предизвестие, отправено преди дисциплинарното уволнение. Ето защо, след като дисциплинарното уволнение е отменено като незаконно, срокът на предизвестието за уволнение е изтекъл и исковете по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ са неоснователни, и следва да бъдат отхвърлени.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 23


Рубрика: Държавна служба

Правила за изплащане на обезщетения и възнаграждения съгласно Закона за държавния служител и Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 27


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 32


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Защитимо ли е правото на работника или служителя на обезщетение за вредите от трудова злополука и професионална болест без предварителното признаване по административен ред на злополуката за трудова и на болестта за професионална
авторски материал
Автор / източник: Васил Петров
стр. 35


Рубрика: Заетост и квалификация

Правоотношенията при временна работа и приложението на европейските регламенти в областта на социалната сигурност към трудовия договор с предприятие за временна заетост
авторски материал
Автор / източник: Патриция Черкезова
стр. 45


Рубрика: Социално осигуряване

Преглед на промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от началото на 2014 г.
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 54

Въпроси и отговори, свързани с издаването на удостоверения за осигурителен стаж и осигурителен доход
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 65


Рубрика: Социална интеграция

Работата по трудов договор за частична заетост не е пречка да се кандидатства и за дейност като приемен родител
авторски материал
Автор / източник: Мая Грамовска
стр. 68


Рубрика: Здравно осигуряване

Новите рамкови договори за медицински и дентални дейности за 2014 г.
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев
стр. 72

"Важно е да знаете!"