Меню

Рубрика: Трудови отношения

Студентските стажове - възможност за професионално ориентиране и придобиване на практически опит
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 5

Ползване на неплатен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Юлия Буртева
стр. 13

Размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ при промени на работодателя по чл. 123 от кодекса
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 17

Право на платен отпуск за две и повече живи деца по чл. 168 КТ
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 20

Решение № 251 от 09.10.2013 г. на ВКС, ІV г.о.
Заповед за дисциплинарно уволнение, издадена от работодателя, след като е отправил предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение, не отменя действието на предизвестието. Ако дисциплинарното уволнение впоследствие бъде отменено като незаконосъобразно, трудовото правоотношение се възстановява такова, каквото е съществувало между страните преди уволнението и обхваща всички права и задължения, произтичащи от трудовото правоотношение преди неговото прекратяване. В него се включва и упражненото право на уволнение с предизвестие, отправено преди дисциплинарното уволнение. Ето защо, след като дисциплинарното уволнение е отменено като незаконно, срокът на предизвестието за уволнение е изтекъл и исковете по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ са неоснователни, и следва да бъдат отхвърлени.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 23


Рубрика: Държавна служба

Правила за изплащане на обезщетения и възнаграждения съгласно Закона за държавния служител и Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 27


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 32


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Защитимо ли е правото на работника или служителя на обезщетение за вредите от трудова злополука и професионална болест без предварителното признаване по административен ред на злополуката за трудова и на болестта за професионална
авторски материал
Автор / източник: Васил Петров
стр. 35


Рубрика: Заетост и квалификация

Правоотношенията при временна работа и приложението на европейските регламенти в областта на социалната сигурност към трудовия договор с предприятие за временна заетост
авторски материал
Автор / източник: Патриция Черкезова
стр. 45


Рубрика: Социално осигуряване

Преглед на промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от началото на 2014 г.
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 54

Въпроси и отговори, свързани с издаването на удостоверения за осигурителен стаж и осигурителен доход
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 65


Рубрика: Социална интеграция

Работата по трудов договор за частична заетост не е пречка да се кандидатства и за дейност като приемен родител
авторски материал
Автор / източник: Мая Грамовска
стр. 68


Рубрика: Здравно осигуряване

Новите рамкови договори за медицински и дентални дейности за 2014 г.
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев
стр. 72

"Важно е да знаете!"

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...