Меню


Рубрика: Трудови отношения

Някои проблемни въпроси относно сключването и началото на изпълнение на трудовия договор
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 5

Превръщане на срочния трудов договор в безсрочен
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 12

Право на отпуск на работника или служителя за търсене на работа
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 17

За предварителната закрила при уволнение по чл. 333, ал. 4 от Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Марио Първанов
стр. 19


Рубрика: Държавна служба

Как се подготвя и изменя длъжностната характеристика на държавния служител
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 27


Рубрика: Човешки ресурси

Девет стъпки за смяна на професията
авторски материал
Автор / източник: Румена Цветкова
стр. 31


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Новият размер на минималната работна заплата за 2014 г. и основни плащания, обвързани с него
авторски материалл
Автор / източник: Атанас Йорданов
стр. 35


Рубрика: Заетост и квалификация

Националният план за действие по заетостта през 2014 г.
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова
стр. 45


Рубрика: Социално осигуряване

Промени в условията за придобиване на права и размерите на пенсиите и добавките, изплащани от Учителския пенсионен фонд през 2014 г.
авторски материал
Автор / източник: Бисер Петков
стр. 56

Значение, заплащане и зачитане за стаж на отпуска при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 60

Становище № 20-00-1 от 2.01.2014 г. на НАП

Относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн. ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.).
административна практика

Автор / източник: НАП
стр. 67


Рубрика: Здравно осигуряване

Промени в размера на потребителската такса за лицата, придобили право на пенсия
авторски материал
Автор / източник: ИК "Труд и право"
стр. 77


"Важно е да знаете!"