Меню


Рубрика: Трудови отношения

Промените в Кодекса на труда относно отпуска при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 5

Официални празници и почивни дни през 2014 г.
авторски материал
Автор / източник: Атанас Йорданов
стр. 9

Подготовка на графика за платения годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Юлия Буртева
стр. 13


Рубрика: Държавна служба

Законосъобразност на прекратяването на служебното правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 17


Рубрика: Човешки ресурси

Шест стъпки за успешна кариера
авторски материал
Автор / източник: сайт "Кариери"
стр. 25


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Ред за командироване и размер на командировъчните пари в чужбина
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 28

Средната работна заплата по области в България
Автор / източник: Национален статистически институт
стр. 40


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2014 г., във връзка със задължителното застраховане на работниците и служителите
авторски материал
Автор / източник: Калина Петкова
стр. 41


Рубрика: Социално осигуряване

Законът за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г.
авторски материал
Автор / източник: Бисер Петков
стр. 45

Новото в Наредба № Н-8 и подаването на данни от работодателите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 53

Изплащане на еднократна допълнителна сума към пенсиите през декември 2013 година
авторски материал
Автор / източник: Мария Братоева
стр. 63


Рубрика: Здравно осигуряване

Относно задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски за периода на неплатен отпуск
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 65


"Важно е да знаете!"