Меню

Рубрика: Трудови отношения

Сумирано изчисляване на работното време
авторски материал
Автор / източник: Димо Ламбринов
Стр. 5

Осигуряване на междудневна почивка при работа през времето на разположение
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
Стр. 8

Удължен платен годишен отпуск за трудоустроени
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
Стр. 12

Обезщетението при прекратяване на трудов договор се облага
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
Стр. 13

В какви срокове се обжалва уволнение
авторски материал
Автор / източник: Иван Сотиров
Стр. 14

 
Рубрика: Държавна служба

Държавният служител може да работи при непълно работно време
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
Стр. 16

Въпроси и отговори по Закона за държавния служител
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
Стр. 17

Писмо № 29-Б-8 от 11.07.2007 г. на МДААР
административна практика
Автор / източник: МДААР
Стр. 19

Писмо № 04-09-58 от 25.07.2007 г. на МДААР
административна практика
Автор / източник: МДААР
Стр. 21

 
Рубрика: Управление на човешките ресурси

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” ­ Старт, който има за цел да оправдае обществените очаквания
авторски материал
Автор / източник: Красимир Попов
Стр. 22

 
Рубрика: Заплащане на труда

Нов фокус върху индивидуалните заплати на служителите в администрацията
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
Стр. 29

По някои въпроси на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
Стр. 34

Указание № ПК 25/1 от 23.07.2007 г. на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
Стр. 39

 
Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Европейска кампания “Инициатива за здравословно и безопасно работно място”
авторски материал
Автор / източник: Владимир Барутчиев
Стр. 43

 
Рубрика: Пазар на труда

Осигуряване на трудова заетост на освободените от армията военнослужещи
авторски материал
Автор / източник: Величка Иванова
Стр. 52

Евроинтеграция - свободно движение на хора
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
Стр. 55

 
Рубрика: Социално осигуряване

Осигуряване на лицата, работещи по договори за управление и контрол
авторски материал
Автор / източник: Румяна Станчева
Стр. 61

България в трудова Европа ­ инструменти за гарантиране социалната сигурност на работниците-мигранти. Регламент № 1408/71 ­ роля и значение. - 3
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
Стр. 67

Отпускане на пенсии за инвалидност в Европейската общност
авторски материал
Автор / източник: Боряна Боева-Стоименова
Стр. 70

Писмо № 03-08-26 от 4.07.2007 г. на НОИ
административна практика
Автор / източник: НОИ
Стр. 75

Писмо № 04-02-283 от 4.07.2007 г. на НОИ
административна практика
Автор / източник: НОИ
Стр. 76

Писмо № 92-477-1 от 12.07.2007 г. на НОИ
административна практика
Автор / източник: НОИ
Стр. 78

Писмо № 66-28-23 от 17.07.2007 г. на НОИ
административна практика
Автор / източник: НОИ
Стр. 79

 
Рубрика: Здравно осигуряване

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
административна практика
Автор / източник: НЗОК
Стр. 83