Меню


Рубрика: Трудови отношения

Договор за управление на търговско дружество с ограничена отговорност, или трудов договор
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 5

Право на платен годишен отпуск за времето на незаконно уволнение
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 10

Отпуск се ползва след осем месеца стаж
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 16

Болничният не прекъсва и не удължава предизвестието
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 17

Прекратяване на трудовия договор, когато уволнението бъде признато за незаконно и работникът или служителят не се яви, за да заеме отново предишната си работа
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 18

Въпроси и отговори относно сключването, изменението и прекратяването на срочния трудов договор
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 22


Рубрика: Държавна служба

Наближава време за окончателна оценка на изпълнението на работещите в администрацията
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 34


Рубрика: Човешки ресурси

Как да подготвим проекти на длъжностите в предприятието
авторски материал
Автор / източник: Георги Евгениев, доц.
стр. 41


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Заплащане при командироване в страната
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 48

Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 57


Рубрика: Заетост и квалификация

Актуализираната стратегия по заетостта на България за периода 2013-2020 г. - Основни цели и приоритети
авторски материал
Автор / източник: Антоанета Цонева
стр. 61


Рубрика: Социално осигуряване

Нови електронни услуги за осигурените лица и осигурителите, предоставени от НОИ през втората половина на 2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Марин Калчев
стр. 73

Условия за получаване на повече от една пенсия
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 77


Рубрика: Социална интеграция

Промени в сферата на целевото подпомагане за отопление, в сила от 1 ноември 2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Михаела Тодорова
стр. 80


Рубрика: Здравно осигуряване

От 1 до 31 декември здравноосигурените лица могат да сменят личния си лекар
авторски материал
Автор / източник: ИК "Труд и право"
стр. 82


Социална фактология
стр. 84

"Важно е да знаете!"