Меню


Рубрика: Трудови отношения

Сключване на трудов договор със срок за изпитване след приключване на заетостта по програма „Ново начало“
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 5

Заемане на длъжност след успешно проведен конкурс
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 8

Кога започва работният ден зависи от вътрешния ред
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 11

Дискриминационна ли е действащата уредба на прекратяване на трудовите и служебни правоотношения при пенсиониране
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 12


Рубрика: Държавна служба

Съобщаване на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 21


Рубрика: Човешки ресурси

Фирмената култура и управлението на човешките ресурси
авторски материал
Автор / източник: Александра Гаврилова
стр. 23


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Право на доплащания при организация на работата в 12-часови смени
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 36

Изискванията за равенство и недискриминация при заплащането на труда се отнасят и за допълнителните възнаграждения
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 39


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Имуществена отговорност на работодателя при увреждане живота и здравето на работника или служителя
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 41


Рубрика: Заетост и квалификация

Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова
стр. 45


Рубрика: Социално осигуряване

Промените в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, в сила от 01.10.2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Снежана Малакова
стр. 52

Относно осъвременяването на пенсиите от държавното обществено осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Антоанета Ганчева
стр. 55

Ред и срокове за изплащане на пенсии за минало време, по банков път и чрез пълномощно
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 61


Рубрика: Здравно осигуряване

Европейска харта за правата на пациентите
административна практика
Автор / източник: МЗ
стр. 72


Социална фактология
стр. 75

"Важно е да знаете!"


Приложение:
Съдебен контрол върху законността на дисциплинарното уволнение
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...