Меню


Рубрика: Трудови отношения

Последици от непостъпване на работника или служителя на работа след сключване на трудов договор, както и при възникване на трудовото правоотношение от избор или конкурс
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 5

Не може да Ви местят на друга работа за наказание
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 10

Обезщетения при уволнение поради закриване на предприятието
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 11

Срочният договор се прекратява и през отпуск
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 19

Разпоредбата на чл. 335 КТ не е основание за прекратяване на трудовия договор
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 20


Рубрика: Държавна служба

За несъвместимостите на лицата, заемащи публични длъжности
авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева
стр. 24

Какви обезщетения дължи органът по назначаването при прекратяване на служебното правоотношение с държавен служител при съкращаване на длъжността
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 28


Рубрика: Човешки ресурси

Лидерство и мениджмънт - Сходни черти и различия
авторски материал
Автор / източник: Александра Гаврилова
стр. 31


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Допустимо ли е изплащането на няколко основни възнаграждения по един трудов договор
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 40

Зачитане на трудов стаж и професионален опитна кметове и кметски наместници
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф.
стр. 46


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Органи по безопасност и здраве, и длъжностни лица в предприятията
авторски материал
Автор / източник: Виолета Добрева
стр. 49


Рубрика: Заетост и квалификация

Особености на посредническата дейност по наемане на работа в България и в чужбина
авторски материал
Автор / източник: Патриция Черкезова
стр. 65


Рубрика: Социално осигуряване

Въпроси и отговори по прилагане на двустранните международни договори и европейските регламенти в областта на социалната сигурност
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 76

Как да получа болничен за по-късно раждане
авторски материал
Автор / източник: Дина Христова
стр. 83


Рубрика: Социална интеграция

Промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
авторски материал
Автор / източник: Михаела Тодорова
стр. 86


Рубрика: Здравно осигуряване

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 89


Социална фактология
стр. 92

"Важно е да знаете!"

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...