Меню


Рубрика: Трудови отношения

Командироват ли се служителите при участие в тиймбилдинг
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 5

Още веднъж за отлагането и погасяването на правото на ползване на платения годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф.
стр. 10

Сключване на трудов договор до завършване на определена работа
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 17

Трудов договор със срок за изпитване може да бъде прекратен без предизвестие само от страната, в чиято полза е уговорен срокът за изпитване
авторски материал
Автор / източник: Ани Димитрова
стр. 19


Рубрика: Държавна служба

Служебната книжка - Същност, съдържание и съхранение
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 22


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Законови принципи и гаранции при определяне и заплащане на трудовото възнаграждение
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 28

Заместникът може да избере заплатата на отсъстващия
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 32

При запор се удържа от заплатата и без да има съгласие
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 33


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Какво проверява Инспекцията по труда в рамките на осъществявания от нея контрол на трудовите правоотношения
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 36


Рубрика: Заетост и квалификация

България ще следва европейските препоръки за осигуряване на заетост на младите хора
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова
стр. 48


Рубрика: Социално осигуряване

Отговорност на осигурителя при неправилно издадени документи за осигурителен стаж и осигурителен доход при пенсиониране
авторски материал
Автор / източник: Мария Кирова
стр. 53

Срокове за внасяне на осигурителните вноски и подаване на данните за тях
авторски материал
Автор / източник: Иван Карановски
стр. 58

Из практиката на НОИ - Въпроси и отговори по прилагане на двустранните международни договори и европейските регламенти в областта на социалната сигурност
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 65


Рубрика: Социална интеграция

Отново промени в областта на социалното подпомагане
авторски материал
Автор / източник: Михаела Тодорова
стр. 70


Рубрика: Здравно осигуряване

Как можем да възстановим здравноосигурителните си права
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 74

 

Социална фактология
стр. 76

"Важно е да знаете!"

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...